U neemt deel aan de pensioenregeling van ABP

U bouwt pensioen bij ons op. In dit onderdeel kunt u vinden waar u als deelnemer recht op heeft.
[cms: qa-q1]
Over welke situatie heeft u een vraag?
[cms: qa-q1a1]
[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1a2]
[cms: qa-q1q2]
[cms: qa-q1a3]
[cms: qa-q1a4]
[cms: qa-q1a5]
[cms: qa-q1q3]
[cms: qa-q1q4]
[cms: qa-q1a6]
[cms: qa-q1a7]
[cms: qa-q1a1]
[par. Hoofdstuk 3.1]

Start van uw pensioenopbouw

Heeft u een nieuwe baan en gaat u werken bij een ABP-werkgever? Dan gaat u pensioen bij ons opbouwen; zie Pensioenopbouw ouderdomspensioen. Uw werkgever meldt u aan bij ABP, u hoeft zelf niets te doen. U krijgt daarover van ons een brief.

[cms: qa-q1a2]
[par. Hoofdstuk 3.3]

U heeft kinderen jonger dan 25 jaar

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen pensioen. Dit noemen we wezenpensioen. In MijnABP ziet u hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen als u overlijdt.

[cms: qa-q1q1]
U heeft een partner. Wat wilt u weten?
[cms: qa-q1q1a1]
[cms: qa-q1q1a2]
[cms: qa-q1q1a1]
[par. Hoofdstuk 3.2]

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Heeft u een partner? Om voor partnerpensioen in aanmerking te komen, gelden de onderstaande voorwaarden.

[cms: qa-q1q1a2]
[par. Hoofdstuk 3.2]

Wanneer eindigt voor ons uw partnerschap?

Uw partnerschap eindigt voor ons op de dag: 

 • dat u niet meer getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Een scheiding en het einde van geregistreerd partnerschap krijgen wij door van de gemeente;
 • dat wij van u of uw (ex-)partner schriftelijk bericht ontvangen dat u niet meer samenwoont met de partner waarvan u heeft doorgegeven dat u met hem of haar samenwoont;
 • dat uw partner overlijdt; 
 • dat u of uw partner trouwt of een geregistreerd partnerschap krijgt met iemand anders; 
 • dat u of uw partner bij iemand anders als partner met een samenlevingscontract bij ons geregistreerd staat; 
 • dat u niet reageert op onze periodieke vraag om aan ons te bevestigen dat uw partnerschap aan de voorwaarden voldoet die ABP stelt. Dit vragen wij u als u heeft doorgegeven dat u samenwoont met een partner waarmee u niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap heeft. U krijgt van ons dan een termijn van 6 weken om schriftelijk te bevestigen dat u aan de voorwaarden voldoet. Reageert u niet binnen 6 weken? Dan herhalen wij dit verzoek. Uw partnerschap eindigt dan 6 weken nadat u het herhaalde verzoek heeft ontvangen en u hier niet binnen 6 weken op reageert. 

Let op! Was u op 1 januari 2015 65 jaar of ouder? Dan gelden er voor u extra regels.

[cms: qa-q1q2]
U wordt ziek. Waarover wilt u meer weten?
[cms: qa-q1q2a1]
[cms: qa-q1q2a2]
[cms: qa-q1q2a1]
[par. Hoofdstuk 3.4]

Wat gebeurt er in de eerste twee jaar?

Wordt u ziek? En bent u ziek geworden bij uw huidige of vorige ABP-werkgever? Dan krijgt u de eerste twee jaar salaris van uw werkgever. Hoe hoog uw salaris in deze periode is, staat in uw cao of uw arbeidsovereenkomst. U en uw werkgever betalen in deze periode samen de volledige pensioenpremie.

[cms: qa-q1q2a2]
[par. Hoofdstuk 3.4]

Wat gebeurt er als u twee jaar ziek bent?

Bent u twee jaar ziek en heeft u recht op een WIA-uitkering? Of heeft u eerder recht op een WIA-uitkering? Dan heeft u recht op het volgende: 

 1. U heeft recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 2. Vanaf de datum van uw ontslag gaan wij door met pensioen opbouwen en hoeft u geen premie meer te betalen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. 

Voorwaarde voor beide is dat u recht heeft op een WIA-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen is aangevraagd. Dit geldt ook als uw WIA-uitkering € 0 is. We stoppen hiermee op het moment dat u geen recht meer heeft op een WIA-uitkering. 

Let op! Bij een VVU-uitkering stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen uiterlijk na 10 jaar. 

Hieronder leggen we uit waar u recht op heeft.

 • U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen:
  • 1. Wie vraagt uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan?
  • 2. Hoe lang krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP?
  • 3. Hoe hoog is uw arbeidsongeschiktheidspensioen?
  • 4. Wat gebeurt er als het UWV uw WIA-uitkering verlaagt?
 • U blijft pensioen bij ons opbouwen:
  • 5. Wat zijn de regels?

[cms: qa-q1q3]
Welke situatie geldt voor u?
[cms: qa-q1q3a1]
[cms: qa-q1q3a2]
[cms: qa-q1q3a1]
[par. Hoofdstuk 3.8]

U krijgt ontslag

[cms: qa-q1q3a2]
[par. Hoofdstuk 3.8]

U neemt zelf ontslag

Wat gebeurt er met uw pensioen als u zelf ontslag neemt?

Neemt u zelf ontslag? En gaat u geen pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u vrijwillig pensioen bij ons blijven opbouwen. Dit kan binnen de fiscale grenzen. De premie betaalt u dan wel helemaal zelf. Als u dat wilt, moet u dat binnen 9 maanden na uw ontslag aan ons vragen.

U kunt maximaal drie jaar vrijwillig bij ons pensioen blijven opbouwen. We gaan daarbij uit van uw oude salaris. Bent u aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Bent u bijvoorbeeld ZZP’er? Dan mag u maximaal 10 jaar vrijwillig pensioen bij ons blijven opbouwen.

[cms: qa-q1a3]
[par. Hoofdstuk 3.5]

U gaat uit elkaar

Gaat u uit elkaar? Dan heeft dit de volgende gevolgen voor uw pensioen.

U gaat uit elkaar
U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap Uw ex-partner heeft recht op:
 • een gedeelte van uw ouderdomspensioen;
 • partnerpensioen.
U woont samen met een samenlevingscontract en u heeft dat aan ons doorgegeven

Uw ex-partner:

 • heeft geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen;
 • heeft wel recht op partnerpensioen.


Bekijk wat dit betekent voor:

[cms: qa-q1a4]
[par. Hoofdstuk 3.6]

U krijgt meer of minder salaris

 • We gaan voor uw pensioenopbouw uit van uw pensioengevend inkomen (zie Uw pensioengevend inkomen) per 1 januari of van het moment dat u in dienst trad. Een tussentijdse salarisverhoging of -verlaging telt mee voor het volgende jaar. 
 • Als uw salaris hoger of lager wordt door een andere deeltijdfactor houden we daar rekening mee vanaf de datum van die wijziging. 
 • Krijgt u een lagere functie en daardoor ook een lager salaris? Is dit een demotie en is deze demotie gebaseerd op een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling van arbeidsvoorwaarden? En gebeurt dit binnen 10 jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt? Dan berekenen we uw pensioenopbouw met uw oude pensioengevend inkomen. En niet met uw nieuwe, lagere salaris. Dit pensioengevend inkomen past uw werkgever ieder jaar per 1 januari aan met wijziging van de salarissen in uw sector.
[cms: qa-q1a5]
[par. Hoofdstuk 3.7]

U heeft verlof

 • Wij maken geen verschil tussen betaald of onbetaald verlof. Voor uw pensioenopbouw verandert er niets voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op de loonbelasting. In uw arbeidsrelatie kunnen wel andere afspraken over het onbetaald verlof en over de verdeling van de premie tussen u en uw werkgever staan. 
 • Bouwt u tijdens uw onbetaald verlof bij een andere werkgever pensioen op? Of geniet u politiek verlof? En is de totale jaarlijkse pensioenopbouw hoger dan de fiscaal toegestane opbouw? We beperken uw pensioenopbouw bij ABP dan tot de fiscaal toegestane opbouw. Verdere regels hierover vindt u op elders op onze website
[cms: qa-q1a6]
[par. Hoofdstuk 3.10]

U stopt met pensioen opbouwen bij ABP

In de volgende situaties stopt u met pensioen opbouwen bij ABP: 

 • U stopt met werken bij een ABP-werkgever en u heeft na uw ontslag geen recht meer op een 
  • ontslag- of werkloosheidsuitkering, of een; 
  • arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 • U stopt met vrijwillig pensioen opbouwen bij ABP.

[cms: qa-q1a7]
[par. Hoofdstuk 3.11]

Uw keuzes als u met pensioen gaat

Welke keuzes kunt u maken als u met pensioen gaat?
[cms: qa-q1q4]
Wat gebeurt er in de volgende situaties?
[cms: qa-q1q4a1]
[cms: qa-q1q4a2]
[cms: qa-q1q4a3]
[cms: qa-q1q4a1]
[par. Hoofdstuk 3.9]

U overlijdt

Als u overlijdt, krijgen uw partner en uw kinderen pensioen:

[cms: qa-q1q4a2]
[par. Hoofdstuk 3.9]

Uw partner of ex-partner overlijdt

[cms: qa-q1q4a3]
[par. Hoofdstuk 3.9]

Uw kind overlijdt

Wat gebeurt er met uw pensioen als uw kind overlijdt?
Als uw kind overlijdt, dan verandert er aan uw pensioen bij ons niets. Heeft u nog meer kinderen, dan krijgen zij wezenpensioen als u overlijdt. U leest bij U heeft kinderen welke kinderen wezenpensioen kunnen krijgen. 

Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen?
De hoogte van het wezenpensioen vindt u in MijnABP. Hoe we dat berekenen vindt u bij Partnerpensioen en wezenpensioen.