Stopt uw pensioenopbouw bij ABP (niet door overlijden of ingang pensioen)? En wilt u ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar?

Dat kan alleen als u tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018 ouderdomspensioen bij ons hebt opgebouwd. Als u nu geen pensioen meer bij ons opbouwt, krijgt uw partner over de pensioenopbouw in die periode geen partnerpensioen van ons als u voor 65 jaar overlijdt. Het is mogelijk om toch over die periode partnerpensioen te krijgen. Dat kan door ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen. U ontvangt binnen 4 maanden nadat uw deelname aan onze pensioenregeling is gestopt een brief van ons. Wilt u ruilen? Dan moet u dit binnen 6 weken na ontvangst van die brief aan ons doorgeven. Tot het moment waarop die reactietermijn van 6 weken afloopt, blijft uw partner recht houden op partnerpensioen dat u heeft opgebouwd.

Voor de ruil moet u rekening houden met de volgende voorwaarden: 

  • Voor de ruil wordt alleen het ouderdomspensioen gebruikt dat is opgebouwd in de periode 1 juli 1999 tot 1 januari 2018.
  • Er geldt een maximum voor de ruil: na de ruil mag het partnerpensioen niet hoger zijn dan 70% van uw pensioengevend inkomen uit hoofdstuk 7.1.1.
  • Is uw ouderdomspensioen verevend nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan kan alleen het ouderdomspensioen na verevening en dat u daarna opbouwt, geruild worden voor een hoger partnerpensioen.
  • We gebruiken voor de ruil een ruilfactor die afhankelijk is van uw leeftijd. Deze factor staat in de tabel in bijlage 5 bij dit pensioenreglement. In MijnABP ziet u wat dit voor u betekent.
  • Als u ervoor kiest om ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen kunt u dat later niet meer veranderen.
  • Heeft u geruild en gaat uw pensioen daarna via waardeoverdracht over naar een andere pensioenuitvoerder? Dan ruilen we het hogere partnerpensioen weer terug naar ouderdomspensioen. We doen dit met de ruilfactor die bij uw leeftijd op het moment van de waardeoverdracht hoort.
  • Heeft u geruild en wordt u daarna weer deelnemer aan onze pensioenregeling? Dan ruilen we het hogere partnerpensioen weer terug naar ouderdomspensioen. We doen dit met de ruilfactor die bij uw leeftijd hoort op het moment dat u opnieuw deelnemer wordt. Voorbeeld: uw deelname aan onze pensioenregeling stopt. U wilt door ruil een aanspraak op partnerpensioen inkopen van € 2.000 per jaar. Door die ruil wordt uw ouderdomspensioen lager. Die verlaging is afhankelijk van de factor die behoort bij uw leeftijd op dat moment. Stel u bent 42 jaar en dat bij die leeftijd de factor 0,0822 is. De verlaging van het ouderdomspensioen is in dat geval € 2.000 x 0,0822 = € 164,40. Als u weer gaat deelnemen aan onze pensioenregeling, ruilen we het partnerpensioen weer terug naar ouderdomspensioen. Stel u bent dan 45 jaar en dat dan de factor 0,0803 is. We ruilen dan € 2.000 aan partnerpensioen terug naar ouderdomspensioen. Dit levert dan € 2.000 x 0,0803 = € 160,60 aan ouderdomspensioen op.

Let op: we ruilen niet terug als uw partnerrelatie is geëindigd tussen het moment waarop uw pensioenopbouw bij ABP is gestopt en het moment waarop de waardeoverdracht heeft plaatsgevonden of het moment waarop u opnieuw deelnemer bent geworden aan de pensioenregeling van ABP.