Met pensioen gaan

Denkt u erover om met pensioen te gaan? Zorg dat u goed voorbereid bent. Zo ziet u in MijnABP wat uw pensioenkeuzes betekenen voor het pensioenbedrag dat u elke maand krijgt.

En weet u eigenlijk welke keuzes u heeft? Eerder stoppen of langer doorwerken, meer pensioen nu of juist later?

Er zijn verschillende verenigingen die zich inzetten voor de behartiging van belangen van gepensioneerden:

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit fracties die werken vanuit een eigen visie en ambitie. De fracties zijn ook vertegenwoordigd in het gepensioneerdenoverleg dat plaatsvindt met de delegatie van gepensioneerden van het bestuur van ABP. Op de pagina Verantwoordingsorgaan ziet u de fracties en wie de leden zijn van het verantwoordingsorgaan.

Meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel?

Klik op de button of kijk op abp.nl/vernieuwd-pensioenstelsel