Meer pensioen voor u of uw partner

U bouwt naast uw ouderdomspensioen (uw eigen pensioen) ook nabestaandenpensioen op. Dat is pensioen dat uw partner krijgt wanneer u overlijdt. Het nabestaandenpensioen vangt het wegvallen van uw inkomen voor een deel op.

U kunt uw ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen uitruilen. Het uitruilen van pensioen betekent dat u uw nabestaandenpensioen verhoogt met een deel van uw ouderdomspensioen of andersom. Op deze pagina leest u:

Let op: uw ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen verhogen heeft gevolgen voor uw financiële situatie.

Welke keuzes heeft u?

Meer nabestaandenpensioen of meer ouderdomspensioen? Bespreek de keuzes met uw partner. Het is belangrijk dat u en uw partner voldoende inkomen hebben om van te leven. Ook wanneer de ander komt te overlijden. U kunt kiezen uit de volgende keuzes:

 • U laat het nabestaandenpensioen, dat uw partner krijgt bij uw overlijden, zoals het is.
 • U verhoogt het nabestaandenpensioen, dat uw partner krijgt bij uw overlijden, met een deel van uw ouderdomspensioen.
 • U verhoogt uw eigen ouderdomspensioen met een deel van het nabestaandenpensioen.

Kiest u ervoor om het ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen te verhogen? Dan rekenen we opnieuw uit hoeveel pensioen u krijgt. We maken gebruik van uitruilfactoren wanneer u gebruikt maakt van het verhogen van uw nabestaanden- of ouderdomspensioen. Hierdoor is € 10,- ouderdomspensioen niet gelijk aan € 10,- nabestaandenpensioen. In het pensioenreglement vindt u de actuele factoren. Daar staan ook rekenvoorbeelden. 

U kunt het ouderdomspensioen niet verhogen met nabestaandenpensioen wanneer:

 • Uw pensioen is lager dan de afkoopgrens. Dit is een bedrag dat de overheid elk jaar vaststelt. Is uw pensioen lager dan dit bedrag, dan mogen we uw totale pensioen én het nabestaandenpensioen daarover in één keer uitbetalen. Lees meer over afkoop.
 • U gescheiden bent en uw partner heeft geen afstand gedaan van het nabestaandenpensioen dat u tot de echtscheiding opbouwde. Of als u gescheiden bent en heeft gekozen om het pensioen te splitsen.

Gevolgen van het nabestaanden- of ouderdomspensioen verhogen

Als u ervoor kiest om het nabestaandenpensioen te ruilen, kunt u dat later niet meer veranderen. Mogelijk heeft uw partner, wanneer u overlijdt, niet genoeg inkomen om van te leven. Uw partner heeft mogelijk recht op extra geld. Bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag. Controleer zelf of uw partner dit extra geld kan krijgen. Lees er meer over op de pagina over het sociaal minimum.

Heeft u een partner?

 • U kunt uw nabestaandenpensioen verhogen met een deel van uw ouderdomspensioen. Dat kan voor het pensioen dat u heeft opgebouwd voor 1-1-2018. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager.
 • U kunt uw ouderdomspensioen verhogen met (een deel van) het nabestaandepensioen dat u vanaf 1-7-1999 opbouwde. Het nabestaandenpensioen wordt dan wel lager. Of vervalt zelfs. Hiervoor heeft u toestemming van uw partner nodig.
 • Heeft u een ex-partner? Het nabestaandenpensioen voor een ex-partner kunt u niet verhogen of verlagen.

Heeft u geen partner? Of is uw partner niet bij ons bekend?

 • Dan hebben wij het nabestaandenpensioen dat u vanaf 1-7-1999 opbouwde, toegevoegd aan uw ouderdomspensioen.
 • Wilt u uw ouderdomspensioen niet verhogen met het nabestaandenpensioen? Omdat u bijvoorbeeld wel een partner heeft, maar deze nog niet bekend is bij ons? Vergeet dan niet om uw partner voor uw AOW-leeftijd aan te melden bij ons. Geef ook aan of u samenwoont met uw partner. Dit doet u in MijnABP.  Bij het aanvragen van uw pensioen moet u dan kiezen voor: ‘Ja, ik wil het nabestaandenpensioen verhogen. Mijn ouderdomspensioen wordt dan lager.’ 

Redenen om uw nabestaanden- of ouderdomspensioen aan te passen

Waarom uw ouderdomspensioen verhogen met nabestaandenpensioen?

 • Uw partner heeft een beperkte levensverwachting: kies een lager nabestaandenpensioen en een hoger ouderdomspensioen.
 • Uw partner heeft zelf een goed eigen inkomen: kies een lager nabestaandenpensioen en een hoger ouderdomspensioen.

Waarom het nabestaandenpensioen voor uw partner verhogen met een deel van uw eigen pensioen?

 • Uw partner bouwde zelf geen of weinig pensioen op.
 • U heeft een beperkte levensverwachting: kies een lager ouderdomspensioen en een hoger nabestaandenpensioen. Let op: het verhogen van het nabestaandenpensioen is pas mogelijk bij overlijden na de ingangsdatum van uw pensioen.

Hoe geeft u uw keuze aan ons door?

U kiest zelf hoe u uw keuze aan ons doorgeeft. Dit kan op twee manieren:

 • Digitaal via MijnABP. Bekijk onze pagina met DigiD-uitleg. Verhoogt u uw ouderdomspensioen met nabestaandenpensioen? Dan moet uw partner ook inloggen in MijnABP om toestemming te geven. De DigiD-instellingen van uw partner moeten dus ook kloppen.
 • Via de post. Wij sturen u een aanvraagformulier toe voor uw (gedeeltelijke) pensioenaanvraag.

Verhoogt u uw ouderdomspensioen met nabestaandenpensioen? Dan hebben wij de handtekening van uw partner nodig op het formulier bij de brief. U moet die handtekening dan laten legaliseren bij een gemeente, notaris of ambassade. ABP vergoedt hiervoor € 27. Dit krijgt u bij de 1e betaling van uw ouderdomspensioen.

Uw keuze doorgeven om het nabestaandenpensioen te verhogen of te verlagen is pas mogelijk bij de aanvraag van uw ouderdomspensioen. Vraag minimaal 2 maanden van tevoren uw pensioen aan. Als u uw pensioen niet aanvraagt, kunnen wij uw pensioen niet uitbetalen.