• Contact

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op abp.nl, Helder Overzicht & Inzicht (HO&I), de Pensioencoach, MijnABP, abpcommunicatieplanner.nl en de ABP Pensioen App.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen en te gebruiken. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de sites. De bij ons bekende gegevens, de door u aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement zijn uiteindelijk bepalend.

Wij streven ernaar dat de sites/apps goed functioneren en dat berichten die u via deze media aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de sites foutloos of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de sites niet foutloos functioneren, tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen, of als door u aangeleverde gegevens niet tijdig of onvolledig worden verwerkt.

Voor berekeningen op MijnABP gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Voor berekeningen op HO&I en in de Pensioencoach gaan we daarnaast uit van de door u aangeleverde aanvullende gegevens. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.

De uitkomsten van de rekenmodules op MijnABP, HO&I, de Pensioencoach, de ABP Pensioen App en abp.nl geven slechts een indicatie. De bij ons bekende gegevens, de door u aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement op het moment van vaststellen van uw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend. Bekijk hier het pensioenreglement.

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet en op uw op met het internet verbonden apparaten alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de sites haalt en voordat u aanvullende gegevens digitaal aanlevert.

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Alle informatie en beeldmateriaal op de publieke website en in apps is eigendom van het pensioenfonds. Zonder toestemming is het niet toegestaan om informatie die op de publieke website en/ of op apps staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

Peildatum van de getoonde informatie

De informatie die getoond wordt is op basis van de meest recent gepubliceerde cijfers. 

De data op het tabblad “waarin beleggen we" worden elk kwartaal bijgewerkt. Zo hebben de data: 

  • vanaf januari 2023 een peildatum van 30 september 2022,
  • vanaf april 2023 een peildatum van 31 december 2022,
  • vanaf juli 2023 een peildatum van 31 maart 2023 en
  • vanaf oktober 2023 een peildatum van 30 juni 2023. 

De data op het tabblad “waarin beleggen we niet“ worden elk halfjaar bijgewerkt. Zo hebben de data:

  • vanaf januari 2023 een peildatum van 1 juli 2022, 
  • vanaf juli 2023 een peildatum van 1 januari 2023.

De data op het tabblad “duurzame beleggingen” worden 1 keer per jaar bijgewerkt. Begin 2024 hebben de data een peildatum van 31 december 2012. Vanaf juli 2023 hebben deze data een peildatum van 31 december 2022.

Welke beleggingen laat de wereldkaart niet zien?

De wereldkaart laat ongeveer 85% zien van het totaal belegd vermogen van ABP. De bedragen in de bollen op de wereldkaart tellen dan ook niet op tot het totaal belegd vermogen. Dit verschil wordt veroorzaakt door beleggingen die niet te koppelen zijn aan een land of een bedrijf. Ook toont de wereldkaart geen Cash, Derivaten, Hedge Funds, Private Equity en National Resources Fund beleggingen. Tenslotte worden beleggingen die kleiner zijn dan € 500.000 niet getoond op de wereldkaart.