Pensioenpremie

Iedere maand betalen u en uw werkgever premie voor uw pensioen. U ziet het deel dat u betaalt aan premie terug op uw loonstrook. Met de premie betaalt u voor uw ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Ook betaalt u premie voor als u arbeidsongeschikt raakt. De premie die u betaalt voor arbeidsongeschiktheid, hangt af van de sector waarin u werkt. 

Premie voor 2024

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen is 27,0% in 2024. Hiervan betaalt uw werkgever 18,90%. Het percentage dat u betaalt is 8,10%.

Bent u militair?

Bent u militair? Dan betalen u en uw werkgever geen premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen. U en uw werkgever betalen premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De premie is 24,4%. Uw werkgever betaalt 17,08% van de premie en u 7,32%.