Jaarlijks pensioenoverzicht

 

Op het jaarlijks pensioenoverzicht staat wat u aan pensioen opbouwt bij ons. En hoeveel u straks krijgt als uw situatie niet verandert. Wij noemen dit het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In het pensioenoverzicht staan de brutobedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. En het pensioen dat uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt.

Voor het berekenen van de hoogte van uw pensioen gebruiken wij gegevens die wij van uw werkgever krijgen. Wilt u weten hoe u het pensioenoverzicht kunt lezen? Bekijk onderaan de pagina de uitleg over het UPO of neem contact met ons op. 

Elk jaar versturen we vanaf maart de pensioenoverzichten. Het kan zijn dat u uw pensioenoverzicht later ontvangt. We kunnen niet alle pensioenoverzichten in 1 keer opsturen door de grote hoeveelheid.  U kunt uw pensioenoverzicht wel online vinden In MijnABP. Hier vindt u een kopie van uw laatste pensioenoverzicht en een archief van eerdere pensioenoverzichten.

Geef uw e-mailadres door in MijnABP

U krijgt dan uw pensioenoverzicht en alle andere post van ons digitaal. Dat is milieuvriendelijk en erg handig voor uw administratie. Als er persoonlijke post voor u klaarstaat in MijnABP, krijgt u hierover een bericht per e-mail.

Hoe u een pensioenoverzicht (UPO) leest

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in:

 • uw pensioenopbouw tot 1 januari 2023
 • wat u krijgt als u arbeidsongeschikt wordt
 • wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt
 • welk pensioen u kunt verwachten op uw pensioenleeftijd

Multi web keuze PNG-persoonlijke_gegevens_abp.png

 

Uw pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Zijn uw naam of adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Woont u in het buitenland? En kloppen de gegevens op uw overzicht niet? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door.

 

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan deze gegevens in uw pensioenoverzicht. Staan de gegevens niet op uw overzicht? Op de pagina nabestaandenpensioen staat hoe u uw partner kunt aanmelden. 

Is uw partner overleden of bent u gescheiden, dan staat er 'Geen (huidige) partner bekend' op uw pensioenoverzicht. 

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u de naam van ons pensioenfonds en de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt. Ook staat hier de eerste dag waarop u bij ons bent begonnen met pensioen opbouwen.

Dit staat ook op uw pensioenoverzicht:

 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling.
  Dit is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen, uw pensioengevend salaris. Hier staat het salaris dat u zou verdienen bij een voltijd dienstverband. Wilt u weten welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn? Bekijk het pensioenreglement.
 • Deel van dit salaris waarover u geen pensioen opbouwt.
  Dit heet franchise .
 • Deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt.
  Dit is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. 
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw van het deel van uw salaris dat meetelt.
  Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt. Meer informatie over het opbouwpercentage.
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband.
  Dit laat zien of u deeltijd of voltijd werkt.
 • Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met uw werkgever.

 

Bent u militair?

Heeft u ook pensioen opgebouwd als militair? Dan ontvangt u over dat deel van uw pensioen een apart pensioenoverzicht.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

 

U bouwt (gedeeltelijk) pensioen op

U bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Uw pensioenopbouw gaat (gedeeltelijk) door. Verandert de mate van uw arbeidsongeschiktheid? Dan verandert ook uw pensioenopbouw en de uitkeringen bij overlijden.

Ouderdomspensioen

 

Opgebouwd pensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u tot 1 januari 2023 bij ons heeft opgebouwd. Stel dat uw pensioenopbouw is beëindigd op 1 januari 2023, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Dit is het brutobedrag dat u per jaar krijgt vanaf uw AOW-leeftijd zolang als u leeft.

 

Te bereiken pensioen

Blijft u werken? Dan bouwt u ook vanaf januari 2023 pensioen bij ons op. In het overzicht ziet u het bedrag dat u vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt, als er niets in uw situatie verandert. Bekijk meer informatie over ouderdomspensioen

Ontvangt u al een pensioenuitkering en bouwt u nog pensioen op? Dan ontvangt u 2 pensioenoverzichten. Het pensioen van deze 2 pensioenoverzichten bedraagt uw totale pensioen op uw AOW-leeftijd. 


Bent u geboren voor 1 maart 1957, dan zijn de gegevens in uw pensioenoverzicht gebaseerd op uw nieuwe AOW-leeftijd van 66 jaar en 10 maanden
Vanaf 2020 wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd. Dit is één van de afspraken uit het pensioenakkoord. In 2023 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. 

Bent u geboren op of na 1 maart 1957 en voor 1 januari 1961
Dan zijn de gegevens in dit pensioenoverzicht gebaseerd op uw AOW-leeftijd 67 jaar

Bent u geboren op of na 1 januari 1961, dan zijn de gegevens in uw pensioenoverzicht gebaseerd op uw AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden
De overheid heeft aangekondigd dat de AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden gaat. Na 30 september 2028 stijgt de AOW-leeftijd verder, afhankelijk van de levensverwachting.

Ontvangt u een wachtgelduitkering?

Ontvangt u een wachtgelduitkering? Dan ziet u geen te bereiken pensioen op uw pensioenoverzicht. Zolang u een ontslaguitkering ontvangt, blijft u gedeeltelijk (50%) pensioen opbouwen. Omdat wij niet weten hoelang u deze uitkering ontvangt, kunnen wij het te bereiken pensioen in uw situatie niet berekenen. 

 

Alleenstaandenpensioen

Staat er een bedrag aan alleenstaandenpensioen op uw pensioenoverzicht? Dit is een bedrag dat u ontvangt als aanvulling op uw pensioen. Deze aanvulling is in de genoemde pensioenbedragen opgenomen. Er zijn 3 voorwaarden voor het ontvangen van alleenstaandenpensioen:

 • Op uw pensioendatum heeft u geen partner.
 • U moet bij ABP pensioen hebben opgebouwd vóór 1995.
 • U ontvangt een AOW voor ongehuwden van de Sociale Verzekeringsbank.

Krijgt u na uw pensioendatum een partner? Dan vervalt deze aanvullende pensioenuitkering.

 

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Dan staat op het overzicht hoeveel uw ex-partner krijgt van uw pensioen. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.

 

Voorwaardelijk pensioen

Vanaf 1 januari 2023 is het voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk geworden.
Op 1 januari 2023 is de regeling voor voorwaardelijk pensioen gestopt. We hebben het voorwaardelijk pensioen toegevoegd aan uw opgebouwde pensioen en nabestaandenpensioen bij overlijden vanaf 65 jaar. U kunt het niet meer verliezen. 

ABP ExtraPensioen

In het pensioenoverzicht staat: ‘Hoeveel pensioen krijgt u als u blijft opbouwen?’. ‘Daaronder ziet u de kop "ABP ExtraPensioen". Hier ziet u de aanvulling op uw ouderdomspensioen vanuit uw saldo voor ABP ExtraPensioen.’

Bent u gescheiden en heeft u uw pensioen verdeeld? Uw ABP ExtraPensioen is nog niet verdeeld. In uw pensioenoverzicht ziet u onder de kop "ABP ExtraPensioen" 'uw inleg', 'rendement' en 'totaal'. Dit zijn de bedragen die u tot 1 januari 2023 heeft ingelegd in ABP ExtraPensioen, en welk rendement u heeft bereikt. Meer informatie over ABP ExtraPensioen.

Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?

Daar ziet u de aanvulling op uw nabestaandenpensioen vanuit uw saldo voor ABP ExtraPensioen.

 

Waardeoverdracht

Heeft u eerder pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar ABP? Dan is dit in de bedragen die u ziet op uw pensioenoverzicht verwerkt. Bekijk meer informatie over waardeoverdracht. Wilt u weten van welke pensioenuitvoerder wij specifiek het pensioen hebben overgenomen? Kijk dan op MijnABP.

 

Heeft u eerder een FVP-bijdrage ontvangen?

Dan is dit verwerkt in de bedragen op uw overzicht.

 

Hoger ouderdomspensioen

Vult u uw pensioenopbouw aan, of heeft u bijgespaard voor een hoger ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen? Dan hebben we hier rekening mee gehouden in het opgebouwd en te bereiken pensioen dat u ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht 2023.

 

Mogelijk extra pensioenopbouw voor politie

Werkt u bij de politie? Dan heeft u mogelijk recht op extra pensioen vanwege het vervallen van de AFUP-garantie. Als dit voor u geldt, is dit in de bedragen van uw overzicht meegenomen.

 

Uw AOW-leeftijd berekenen

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op MijnABP of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Multi web keuze-partner_en_wezenpensioen_abp.jpg

 

Als u overlijdt kunnen uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen.

 

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Bekijk meer informatie over het nabestaandenpensioen voor uw partner.

 

Uw eventuele ex-partner

Bent u gescheiden? En heeft uw ex-partner niet afgezien van ABP NabestaandenPensioen? Dan is het deel van het ABP NabestaandenPensioen voor uw ex-partner al in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen dat u in het pensioenoverzicht ziet. Het deel voor uw ex-partner wordt ook wel Bijzonder Nabestaandenpensioen genoemd. Lees op deze pagina meer over het nabestaandenpensioen voor de ex-partner.

Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op nabestaandenpensioen? Dan krijgt hij of zij geen nabestaandenpensioen als u overlijdt. Het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner is dan ook niet in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen dat u in uw pensioenoverzicht ziet.

Bent u na 1 januari 2023 gescheiden? 
Dan is hier in de getoonde bedragen nog geen rekening mee gehouden. Een deel van uw nabestaandenpensioen gaat dan mogelijk naar uw ex-partner. De uitkering voor een eventuele nieuwe partner kan daardoor fors lager uitvallen. Ziet uw ex-partner af van het recht op nabestaandenpensioen? Dan ontvangt uw ex-partner geen uitkering en is het volledig nabestaandenpensioen voor een eventuele nieuwe partner. Met scheidingen voor 1 januari 2023 is wel rekening gehouden. Log in op voor meer informatie op MijnABP.  

 

Kinderen

Als u overlijdt en u heeft kinderen, dan krijgen zij mogelijk nabestaandenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg-, adoptie- of stiefkinderen. Lees meer over nabestaandenpensioen voor de kinderen.

 

Anw-compensatie en aanvullingen

Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bekijk of u recht heeft op een aanvulling. Bekijk ook of u een compensatie krijgt.

 

Voorwaardelijk pensioen partner

Voor het voorwaardelijk pensioen voor uw partner gelden dezelfde voorwaarden als voor uw voorwaardelijk pensioen.

 

Heeft u eerder een FVP-bijdrage ontvangen?

Dan is dit verwerkt in de bedragen op uw overzicht.

 

Heeft u bijgespaard voor ABP PartnerPlusPensioen of ABP PartnerPlusPensioen Politie?

Tot 1 januari 2016 kon u sparen voor extra nabestaandenpensioen. Het bijgespaarde ABP PartnerPlusPensioen (Politie) is een aanvulling bij overlijden op en na 65 jaar. Dit is meegenomen in de bedragen op uw pensioenoverzicht.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

 

Als u in de toekomst arbeidsongeschikt wordt, dan kan uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) doorgaan. Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel u krijgt tot uw AOW-leeftijd als u volledig arbeidsongeschikt wordt.

Het pensioen bij arbeidsongeschiktheid is een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Dit pensioen wordt onder meer berekend aan de hand van het WIA-dagloon. Aangezien ABP op voorhand niet over dit loon beschikt, is dit loon voor deze opgave ingeschat. Het pensioenbedrag bij volledige arbeidsongeschiktheid is dus een indicatie. Bij de berekening is uitgegaan van het gegeven dat het dagloon op jaarbasis doorgaans enkele procenten lager is dan het pensioengevend inkomen op basis waarvan de jaarlijkse pensioenaangroei wordt berekend. UWV stelt jaarlijks het maximale dagloon vast. Als u meer verdient, dan is dit maximale dagloon ook onderdeel van uw berekening voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Het maximale dagloon is een indicatie. Bij ingangsdatum WIA kijken wij naar het daadwerkelijk maximale dagloon van UWV. 

Staat er op uw overzicht dat u mogelijk in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidspensioen? En dat wij niet kunnen laten zien wat de regeling in uw specifieke situatie betekent? Dan komt dat doordat u al één of meerdere uitkeringen ontvangt, of al met deeltijdpensioen bent, of u doorwerkt na uw AOW-leeftijd.

Risico

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

Kijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

3scenarios.png

Wat als het mee- of tegenzit?

Hier vindt u meer informatie over de verschillende scenario's.

Welvaartsvast

Verhogen of verlagen van uw pensioen

ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen (indexatie). Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Indexatie is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds en de regels dit toelaten. Uw pensioen is per 1 januari 2023 verhoogd met 11,96%. 

Multi web keuze-factor_a_abp.jpg

Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte 2022. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Let op: u kunt uw factor A niet optellen bij het opgebouwd pensioen dat op uw UPO 2022 staat, om te komen tot het opgebouwd pensioen van het UPO 2023. Dit komt omdat de factor A voor het jaar 2022 wordt berekend met de pensioenrekenleeftijd 68 jaar en het opgebouwd pensioen op het UPO 2023 met uw pensioenleeftijd.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld overlijden, trouwen of samenwonen. Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als uw situatie verandert.

Op uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op uw AOW-leeftijd. Dit pensioen wordt berekend door uw pensioenaanspraken die opgebouwd zijn op de verschillende pensioenrekenleeftijden (65 jaar en/of 67 jaar en/of 68 jaar), om te rekenen naar uw pensioen op uw persoonlijke AOW-leeftijd. Voor deze omrekening wordt gebruik gemaakt van omrekenfactoren.

Deze omrekenfactoren kunnen elk jaar op 1 januari wijzigen. Daardoor kan uw pensioenuitkering op uw AOW-leeftijd hoger of lager uitvallen dan het jaar ervoor. Deze omrekenfactoren voor het nieuwe jaar zijn elk jaar vanaf eind november beschikbaar. In MijnABP rekent u met actuele getallen, dus met de omrekenfactoren die op dat moment gelden.