Indexatie: verhoging pensioenen ABP

We proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie.

Het bestuur van ABP beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend.

De pensioenen worden verhoogd met 3,03%. Dit is gelijk aan de volledige prijsstijging in de periode van september 2022 tot september 2023. We kunnen dit doen doordat de financiële positie van ABP het toelaat. En doordat we gebruik mogen maken van soepelere regels, omdat we hebben aangegeven over te willen stappen op de nieuwe regels voor pensioen.

 

  Indexatie    Onze indexatie-ambitie   
1-1-20243,03%3,03%
1-1-202311,96%11,96%
1-7-20222,39%n.v.t.
1-1-2022
0%2,39%
1-1-20210%0,71%
1-1-20200%2,84%
1-1-20190%2,08%
1-1-20180%1,38%
1-1-20170%0,19%
1-1-20160%1,61%
1-1-20150%0,63%
1-1-20140%0,22%
1-1-20130%0,70%
1-1-20120%0,25%
1-1-20110%1,16%
1-1-20100,28%2,20%
1-1-20090%4,73%

De indexatie-ambitie werd tot en met 31 december 2015 berekend op basis van de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. De indexatie-ambitie wordt vanaf 1 januari 2016 berekend op basis van de prijzen. Hiervoor gebruiken we de niet afgeleide Consumentenprijsindex zoals die geldt voor alle huishoudens. Deze wordt in de maand september gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We nemen de index van het voorafgaande jaar en kijken vervolgens naar de stijging of daling van deze index in de periode van 1 september in het voorafgaande jaar tot 1 september het jaar erop.

Sinds 1 juli 2022 mag een pensioenfonds tijdelijk de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Dat geldt dus ook voor ABP. De overheid heeft dit besloten. Voorheen lag deze grens op 110%. Dit betekent dat een pensioenfonds eerder kan besluiten om de pensioenen te verhogen. De overheidsregeling stopt met ingang van 1 januari 2024. Ons besluit om de pensioenen per 1 januari 2024 te verhogen valt binnen deze tijdelijke regeling, doordat we het besluit in 2023 hebben genomen.

Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen vanaf 1 januari 2025 opnieuw kunnen verhogen. We streven ernaar ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dat kan alleen als we genoeg geld in kas hebben. En als dit volgens de wettelijke regels mag.

De gemiste pensioenverhoging tot en met 1 januari 2024 blijft maximaal 19,95%. Is de financiële positie van ABP voldoende hersteld? En laten de regels het toe? Dan kan ABP besluiten tot extra verhoging van de pensioenen om zo de onvolledige of gemiste pensioenverhoging te beëindigen. Dit noemen we na-indexatie. Ook eventuele pensioenverlagingen kunnen we zo beëindigen. Het beëindigen van een eventuele pensioenverlaging krijgt voorrang op na-indexatie. 

De beschikbare financiële ruimte voor na-indexatie komt ten goede aan alle deelnemers met een indexatie-achterstand. Dit gebeurt evenredig. Iedereen krijgt een gelijk deel van zijn indexatie-achterstand gecompenseerd. Alleen de omvang van de indexatie-achterstand in euro’s is van belang. Het moment waarop de indexatie-achterstand is opgelopen, speelt hierbij geen rol.

Om over te kunnen gaan op na-indexatie moet ABP voldoen aan 2 voorwaarden: 

  1. de beleidsdekkingsgraad is hoog genoeg voor volledige pensioenverhoging. Dat is op dit moment vanaf ongeveer 140%, en
  2. het fonds beschikt over het vereist eigen vermogen en is daarmee uit herstel. Dit is bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 130%.

Afhankelijk van met name de rente kan de hoogte van deze beleidsdekkingsgraden verschuiven. De hoogste van deze 2 dekkingsgraden is bepalend. Maximaal 20% van de financiële ruimte boven de hoogste beleidsdekkingsgraad mag worden gebruikt voor na-indexatie.

Bent u militair? Dan geldt voor u een aparte regeling. Lees op onze pagina voor militairen wat dit voor u betekent.