Het vernieuwde pensioenstelsel

Wat verandert er voor u?

Als het goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. En ook voor mensen die vaak van werkgever wisselen, werken de oude pensioenregels niet goed. Daarom is het nodig het pensioenstelsel te veranderen. Tegelijkertijd behouden we de goede dingen.

Veel blijft hetzelfde

Het lijkt soms of het hele pensioenstelsel verandert, maar veel blijft gewoon hetzelfde. De AOW (pensioen van de overheid) en het ouderdomspensioen (pensioen van uw werkgever) blijven bestaan. U blijft deze ontvangen bij uw pensionering, zolang u leeft. En als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, dan ontvangt uw (ex)partner een nabestaandenpensioen.

Wat gaat u ervan merken?

• U ziet duidelijker hoeveel u en uw werkgever maandelijks in uw pensioen stoppen en hoe snel dit bedrag groeit. Hoeveel u uiteindelijk krijgt, hangt af van de beleggingsresultaten;
• Uw pensioen beweegt: het gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Maar het gaat ook omlaag als het economisch tegenzit. Er komen regels om te voorkomen dat pensioenen te hard kunnen dalen.

Wanneer gaat er iets voor u veranderen?

Bouwt u nu via uw werkgever pensioen bij ABP op of krijgt u al pensioen van ons? Dan verandert er de komende jaren voor u nog niets. Het is de bedoeling dat alle pensioenfondsen uiterlijk 2027 overgaan naar het vernieuwde stelsel. Maar ABP is van plan op 1 januari 2026 volgens de vernieuwde regels te gaan werken.

Meer informatie

Als er nieuws is, dan informeren we u daarover op onze website, via onze social kanalen en in onze nieuwsbrief. Wilt u meer weten? Hieronder vindt u meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel. Ook kunt u kijken op 'Ons nieuwe pensioen.nl', een speciale site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die volledig in het teken staat van nieuws en informatie over over het vernieuwde pensioenstelsel.