Tijdlijn het vernieuwde pensioenstelsel

Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er in de aanloop daar naartoe?

Tijdlijn

1

1 juli 2023

Wet voor het vernieuwde pensioenstelsel wordt van kracht.

2

Voorjaar 2024

Als uw pensioen overgaat naar het vernieuwde stelsel, gelden de nieuwe regels ook voor u. Sociale partners beslissen hierover in 2024.

3

1 januari 2027

ABP stapt over op het vernieuwde pensioenstelsel.

4

1 januari 2028

Alle fondsen moeten overgestapt zijn op het vernieuwde pensioenstelsel.