Tijdlijn het vernieuwde pensioenstelsel

Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er in de aanloop daar naartoe?

Tijdlijn

1

1 juli 2023

De Eerste Kamer stemt in met de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe regels voor pensioen zijn vanaf nu van kracht.

2

15 december 2023

Sociale partners bereiken een akkoord op hoofdlijnen over de regeling.

3

Begin 2024

  • Februari: het concept-transitieplan met de uitwerking van de pensioenregeling is compleet.
  • Maart/april: hoorrecht voor oud-deelnemers en gepensioneerden.
  • April: de achterbanraadplegingen starten.
4

Medio 2024

  • Juni: de uitkomst van de achterbanraadplegingen is bekend.
  • Juli: het definitieve transitieplan is gereed.
5

Januari 2025

De implementatie van de vernieuwde pensioenregeling start. 

6

Maart 2025

Het verantwoordingsorgaan geeft advies op het omzetten van de pensioenen naar de vernieuwde pensioenregeling.

7

1 januari 2027

Overgang naar de vernieuwde pensioenregeling van ABP.

8

1 januari 2028

Alle fondsen moeten zijn overgestapt op de nieuwe regels voor pensioen.