Hoorrecht

Er geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven over het voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels. 

Verenigingen van gepensioneerden kunnen hun stem laten horen

Op 1 juli 2023 gaat de Wet toekomst pensioenen in. Sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) spreken af hoe deze overstap plaatsvindt. Deze afspraken leggen ze vast in een ‘transitieplan’. Voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers komt een wettelijk hoorrecht, zodat zij hun stem toch kunnen laten horen.

Op dit moment is nog geen concept-transitieplan. Zodra dat er is, delen we het hier. U vindt hier dan ook meer informatie over hoe verenigingen hun oordeel kunnen geven over het concept-transitieplan.

Voorwaarden aan verenigingen

Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan bepaalde eisen voldoen:

  • Het moeten verenigingen zijn met een volledige rechtsbevoegdheid.
  • In hun statuten moet staan dat zij de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers behartigen.
  • Zij moeten minimaal 1.000 gepensioneerden of voormalige deelnemers vertegenwoordigen, of 10% van alle gepensioneerden of voormalige deelnemers van het pensioenfonds. 

Waar kunt u zich melden?

Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers kunnen (bij voorkeur) een e-mail sturen aan: pensioenkamerhoorrecht@caop.nl

Of een brief sturen naar: 

Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)
P/a CAOP
Postbus 556
2501 CN  Den Haag