Belangenverenigingen

Dit zijn de belangenverenigingen die betrokken zijn bij de overheid en het onderwijs

 

  • Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie (BPPol)
  • Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Ned. Krijgsmacht (KVEO)
  • Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)
  • Onafhankelijke Defensie Bond (ODB)
  • Vereniging van Gepensioneerde Verkeersvliegers (VGV)
  • ANBO ouderenbond
  • Katholieke Bond van Ouderen (KBO)
  • Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)