Toegankelijkheid van onze website

We vinden het belangrijk dat onze website door iedereen gebruikt kan worden. Daarom zorgen we ervoor dat onze website periodiek getest wordt op toegankelijkheid.

Stichting Drempelvrij heeft geconstateerd dat de website van ABP het groene Waarmerk drempelvrij met 2 sterren mag voeren. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen. Ook mensen met een functiebeperking.

Logo van waarmerk Drempelvrij