Wat is pensioen?

Pensioen is uw inkomen voor later. U werkt en bouwt daarmee een inkomen voor later op. Zo heeft u ook op latere leeftijd geld om van te leven. Pensioen kan ook inkomen zijn, als u arbeidsongeschiktheid raakt. Of inkomen voor uw partner als u overlijdt.

Uw totale pensioen bestaat vaak uit drie delen:

  1. U krijgt AOW. Dit is het basispensioen van de Nederlandse Overheid
  2. De uitkering van een pensioenfonds. Voor u is dat ABP.
  3. Het gedeelte dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld spaargeld of een lijfrente.

 

1. U krijgt AOW

Dit is het basispensioen van de Nederlandse Overheid. U bouwt automatisch AOW op als u in Nederland woont of werkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw AOW. U krijgt AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot u overlijdt. De hoogte van de AOW  hangt af van uw woonsituatie en van het aantal jaren dat u in Nederland woont of werkt. Als u bijvoorbeeld in het buitenland woont en werkt, bouwt u meestal geen AOW meer op. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank leest u meer over AOW.

Als u met pensioen gaat vóór uw AOW-leeftijd is uw pensioen misschien tijdelijk lager. Dit komt doordat u dan nog geen AOW krijgt. U kunt dit opvangen met:

  • de overbruggingsuitkering van de Sociale Verzekeringsbank;
  • de AOW-overbrugging in de ABP-regeling. Dit is alleen mogelijk als u met pensioen gaat vanuit een baan of vanuit een uitkering voor mensen met een gewezen militairen uitkering (UGM-uitkering). Lees meer in het pensioenreglement.

2. U krijgt een uitkering van uw pensioenfonds

Voor u is dat ABP. Via u werkgever bouwt u pensioen op. Elke maand leggen uw werkgever en u geld aan de kant. Dit geld heet pensioenpremie. Wij beleggen het geld, waardoor het geld op de termijn meer waard wordt. Als u met pensioen wil gaan, moet u minimaal 2 maanden van te voren uw pensioen aanvragen bij ons. Wist u dat u uw pensioen al kan aanvragen vanaf 9 maanden voordat u met pensioen wil gaan? Als u uw pensioen niet aanvraagt, kunnen wij u niet betalen.

3. U kunt zelf extra pensioen regelen.

U kunt uw pensioen zelf aanvullen. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld minder gaat werken. Of als u de hoogte van uw pensioen te laag vindt. We zetten een aantal mogelijkheden op een rij:

 

  • U betaalt via uw werkgever een bedrag vanuit uw brutosalaris aan ABP. Dit heet ABP ExtraPensioen. Het bedrag dat u inzet, wordt van uw brutosalaris afgetrokken. Dat levert u belastingvoordeel op. Het bedrag dat u inlegt samen met het gemaakte rendement en kosten rekenen wij om naar een verhoging op uw pensioen. Lees meer op onze website over ABP ExtraPensioen.

 

  • U bouwt pensioen op over uw salaris tot € 137.800,00. Over het deel dat hierboven komt, bouwt u niet automatisch pensioen op. U kunt kiezen om over dit deel wel pensioen op te bouwen met de nettopensioenregeling. Het bedrag dat u inzet, wordt van uw nettosalaris afgetrokken. Lees meer op onze website over de nettopensioenregeling.

 

  • U vult uw opgebouwde pensioen aan. In sommige situaties bouwt u minder of geen pensioen meer op. U kunt uw opgebouwde pensioen aanvullen, zodat u blijft sparen voor later. Lees meer op onze website over het aanvullen van uw pensioenopbouw.

 

  • Uw pensioen aanvullen met banksparen of lijfrenteverzekeringen. U kunt ook zelf een pensioenpot opbouwen door te sparen of beleggen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van banksparen of lijfrenteverzekeringen. U regelt dit zelf bij een bank of verzekeraar.

 

  • Vul uw pensioen belastingvrij aan. Hoeveel u belastingvrij kunt aanvullen, hangt af van uw jaarruimte. Jaarruimte is het bedrag dat u van de Belastingdienst mag gebruiken om extra pensioen op te bouwen. De jaarruimte mag u ook aftrekken van uw inkomen bij de belastingaangifte. Lees meer over de jaarruimte op de website van de Belastingdienst.

Pensioen regelen bij verschillende situaties

Pensioen is niet alleen voor later. Denk ook aan uw pensioen als u gaat samenwonen of als u een nieuwe baan heeft. Ook bij minder leuke situaties is het goed om over uw pensioen na te denken. Bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt raakt of bij overlijden. Klik hieronder op een van de onderwerpen voor meer informatie..