drie mensen werken op kantoor

Wat is pensioen?

Pensioen is niet alleen het inkomen dat u ontvangt wanneer u met pensioen gaat.

 

Het kan ook uw inkomen zijn bij arbeidsongeschiktheid. En voor uw partner als u overlijdt.

Uw totale pensioen, bestaat vaak uit drie delen:

  • De uitkering die u van de overheid krijgt.
  • De uitkering die u van een pensioenuitvoerder krijgt. Voor u is dat ABP.
  • Het gedeelte dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld spaargeld of een lijfrente.

AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen dat u van de overheid ontvangt.

WIA

Bent u langer dan twee jaar ziek en meer dan 35% arbeidsongeschikt? Mogelijk ontvangt u een WIA-uitkering (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) van UWV. Bekijk de voorwaarden.

Anw

Als u overlijdt, hebben uw partner en kinderen mogelijk recht op Anw (Algemene Nabestaandenwet). Dat is een uitkering voor nabestaanden. Op de site van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) leest u de voorwaarden.

Via uw werkgever bouwt u pensioen op bij ABP. Extra geld voor later, als aanvulling op het wettelijk basisinkomen van de overheid. Wat krijgt u en wat krijgen uw nabestaanden van ABP?

Bij pensionering

ABP KeuzePensioen

Bij arbeidsongeschiktheid

ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen

Bij overlijden

ABP NabestaandenPensioen

Naast AOW en ABP-pensioen kunt u uw pensioen onder bepaalde voorwaarden verder aanvullen. Met bijvoorbeeld ABP ExtraPensioen of met een aanvulling via een bank of verzekeraar. Of als uw pensioenopbouw bij ABP stopt. 

Meer over pensioen aanvullen