• Contact

Pensioenopbouw aanvullen

In sommige situaties bouwt u niet volledig pensioen op. Of zelfs helemaal niet meer. U kunt ervoor zorgen dat uw pensioenopbouw op peil blijft.

Wanneer is pensioenopbouw aanvullen mogelijk?

Pensioenopbouw aanvullen kan als één van de volgende situaties voor u geldt:

  • U werkt niet meer bij een ABP-werkgever en u ontvangt geen WW- of ontslaguitkering.
  • U krijgt AOW en u treedt opnieuw in dienst bij een ABP-werkgever.
  • U krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • U krijgt een ontslag- of werkloosheidsuitkering. En u krijgt deze vanuit een ontslag bij een ABP-werkgever.
  • U sprak bij uw ontslag met uw ex-werkgever af dat deze uw pensioenopbouw aanvult. De werkgever moet dit zelf aanvragen.

Let op: vraagt u aan na 1 december? Dan kunnen wij uw aanvraag niet meer verwerken voor medio januari het erop volgende jaar. Er wordt dan gewerkt aan de jaarovergang. Voor de ingangsdatum van uw aanvraag voor Aanvullende Pensioenopbouw heeft dit geen gevolgen.

Let op: Bent u werkgever? En sprak u met uw ex-werknemer bij ontslag af dat u de pensioenopbouw aanvult tijdens zijn of haar uitkering? Vraag dan via deze rekenhulp de deelname voor uw ex-werknemer aan.

Let op: De premie die in de rekenmodule wordt berekend, gaat uit van de gegevens die u invult. Wij controleren deze gegevens. Kloppen de gegevens niet? Dan kan de echte premie hoger of lager uitvallen. De echte premie staat in de bevestiging die u van ons krijgt.

Wanneer is pensioenopbouw aanvullen niet mogelijk?

  • U heeft na ontslag of de ingangsdatum van uw uitkering 9 maanden de tijd om uw aanvraag in te dienen. Doet u dat langer dan 9 maanden na uw ontslag of de ingangsdatum van uw uitkering? Dan is een deelname niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor een aanvraag via de werkgever.
  • U heeft pensioenopbouw bij een ander pensioenfonds. Parallelle opbouw van pensioen wordt door de Belastingdienst niet toegestaan.

Incasso

Wij attenderen u erop dat in de eerste incassomaand alle premie vanaf ingangsdatum tot en met de eerste incassomaand in één keer wordt geïncasseerd. Hierin wordt geen betalingsregeling aangeboden.

Belasting

De premie voor het aanvullen van uw pensioen is een vorm van premievrije voorzetting. De premie is dus aftrekbaar en kan bij de belastingaangifte worden ingediend. U ontvangt hiervoor in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar een overzicht met de in het voorgaande kalenderjaar betaalde premie.

Bereken wat het kost en wat het oplevert

Dat doet u heel makkelijk met de rekenhulp. U ziet dan precies met hoeveel procent u uw pensioenopbouw kunt aanvullen en hoeveel dat elke maand kost. Ook ziet u hoeveel pensioen u daar straks voor krijgt. Vervolgens vraagt u heel makkelijk uw vrijwillige pensioenopbouw aan. Ook uw werkgever kan deze tool gebruiken. 

Heeft u tijdens het doorlopen van de rekentool vragen; bijvoorbeeld welke gegevens u dient te gebruiken of is de gegeven aanvullende informatie niet voldoende? Neem dan per e-mail contact op met pensioenopbouwaanvullen@abp.nl

U kiest zelf voor welk percentage u uw pensioenopbouw aanvult

Dit is wel afhankelijk van uw situatie. U kunt het percentage 1 keer per jaar aanpassen. Uw totale pensioenopbouw kan niet meer zijn dan 100%.

U kunt uw pensioenopbouw aanvullen voor het deel dat u geen pensioen meer opbouwt.

De premie betaalt u zelf

U betaalt premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. In een enkel geval betaalt uw werkgever de premie.

Bent u militair? Dan betaalt u premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 

U werkte bij een ABP-werkgever maar nu niet meer

Dan mag u maximaal 3 jaar na uw ontslagdatum uw pensioenopbouw aanvullen.

Bent u een eigen bedrijf gestart of ZZP'er? Dan mag u uw pensioenopbouw 10 jaar aanvullen. U moet daarbij wel winst uit onderneming hebben in de zin van artikel 3.8 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

U krijgt AOW en werkt bij een ABP-werkgever

Dan kunt u maximaal tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd vrijwillig pensioenopbouw aanvullen.

U krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen

Zolang u recht heeft op deze uitkering, kunt u uw pensioenopbouw aanvullen.

U krijgt een WW-, wachtgeld-, of UGM-uitkering

Zolang u recht heeft op 1 van deze uitkeringen, kunt u uw pensioenopbouw aanvullen.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief.