• Contact

Nettopensioenregeling

Heeft u een pensioengevend salaris boven €137.800? Dan bouwt u over het deel boven €137.800 geen pensioen op.

Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen op 045 579 81 11 of een e-mail sturen naar nettopensioen@abp.nl.

Onder het kopje aanmelden leest u hoe u zich kunt aanmelden.

De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling waarmee u pensioen opbouwt over uw salaris boven € 137.800. Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling betaalt u maandelijks een premie vanuit uw nettosalaris. Deze premie beleggen wij vervolgens voor u. Zo ontstaat een beleggingskapitaal. 

U koopt een pensioenuitkering in

De hoogte van het beleggingskapitaal is afhankelijk van uw premie-inleg en behaalde rendementen op uw beleggingen en kan dus fluctueren. Zodra u met pensioen gaat, als u overlijdt, of als uw deelname aan de ABP-regeling stopt, moet u (of uw nabestaanden) met dit beleggingskapitaal een nettopensioenuitkering inkopen. Daarnaast kunt u zich in de nettopensioenregeling verzekeren van nabestaandenpensioen bij overlijden vóórdat u met pensioen gaat.

De regeling biedt drie mogelijkheden:

 • Totaalpakket:
  Bij dit pakket koopt u een ouderdoms- en nabestaandenpensioen in met uw beleggingskapitaal zodra u met pensioen gaat. Ook verzekert u zich met dit pakket voor extra nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling. U bepaalt zelf uw deelnamepercentage. Dit kan 25, 50, 75 of 100% zijn van uw maximale premie-inleg.

 • Opbouwpakket:
  Bij dit pakket koopt u een ouderdoms- en nabestaandenpensioen in zodra u met pensioen gaat. U bepaalt zelf uw deelnamepercentage. Dit kan 25, 50, 75 of 100% zijn van uw maximale premie-inleg.

 • Risicopakket:
  Met dit pakket verzekert u zich voor extra nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling. Uw nabestaanden zijn dan verzekerd van een aanvullend inkomen. Dit is een risicoverzekering. U bouwt in dit pakket geen beleggingskapitaal op.

De nettopensioenregeling biedt een aantal voordelen: 
 • Uw pensioen blijft zoveel mogelijk in lijn met de bestaande pensioenregeling.
 • Het gemak van uw pensioen op één plek.
 • Het nabestaandenpensioen blijft op niveau.
 • Als u tijdens deelname arbeidsongeschikt raakt, kunt u blijven deelnemen en hoeft u geen premie meer te betalen.
 • De kosten tijdens deelname zijn relatief laag doordat gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur van ABP.

De nettopensioenregeling kent een aantal kosten:

 • U betaalt per jaar € 35 aan vaste administratiekosten. Deze kosten worden maandelijks verrekend. U betaalt geen instapkosten.
 • U betaalt beheerkosten over het opgebouwde kapitaal. Deze zijn afhankelijk van uw leeftijd. De kosten variëren in 2024 tussen 0,08% en 0,16%.
 • Ook zijn er verschillende beleggingskosten. Het gespaarde kapitaal wordt, voordat het wordt toegekend, verminderd met deze beleggingskosten.
 • Moet u een medische keuring ondergaan voor u kunt deelnemen? Dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Vanaf 1 januari 2024 passen wij het pensioenreglement van ABP aan. Daarin staan ook wijzigingen voor de nettopensioenregeling. Bekijk het volledige pensioenreglement.

 1. De aftoppingsgrens is € 137.800 
  In 2024 bouwt u in de ABP-basisregeling pensioen op over uw salaris tot € 137.800. Dat betekent dat u dit jaar in de nettopensioenregeling pensioen opbouwt over uw salaris boven deze aftoppingsgrens.
 2. Premiestaffel en actuariële factoren 2024 
  In het pensioenreglement van 2024 vindt u de gewijzigde premiestaffel (en andere actuariële factoren) en de lifecycle (de beleggingsmix). Op basis van de aangepaste premiestaffel en actuariële factoren berekenen we de hoogte van uw risicopremie en premie-inleg in 2024. De bedragen op uw polisblad zijn gebaseerd op deze nieuwe factoren.
 3. Beheerkosten
  U betaalt ABP voor het beheren en beleggen van uw kapitaal. Deze kosten worden in mindering gebracht op uw kapitaal en zijn onder meer afhankelijk van uw leeftijd. De beheerkosten zijn in 2024 tussen 0,08% en 0,16%. In 2023 was dat tussen 0,05% en 0,09%.

Als u met pensioen gaat, moet u uw beleggingskapitaal omzetten in een pensioenuitkering. Deze uitkering koopt u in bij ABP. Factoren zoals marktrente, levensverwachting en een opslag hebben invloed op de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering.

Wilt u zich aanmelden voor de nettopensioenregeling of een offerte opvragen? Stuur dan een e-mail naar nettopensioen@abp.nl of bel ons op 045 579 81 11. Wilt u daarbij de volgende gegevens vermelden?

 • Uw klantnummer van ABP.
 • Het e-mailadres waar wij het antwoord naartoe mogen sturen.
 • Het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken als wij aanvullende gegevens nodig hebben.
 • De pakketkeuze (risicopakket, opbouwpakket of totaalpakket) als u die al heeft gemaakt.
 • Als u kiest voor het opbouw- of totaalpakket, geef dan ook het deelnamepercentage door. Doet u dit niet, dan gaan wij ervan uit dat uw deelnamepercentage 100% is.

Belangrijk om te weten: soms is een gezondheidsverklaring nodig
Als u zich aanmeldt binnen zes maanden nadat uw pensioengevend salaris hoger is dan de aftoppingsgrens (in 2024 € 137.800), is er geen gezondheidsverklaring nodig. Meldt u zich na zes maanden aan, dan is een gezondheidsverklaring nodig en eventueel een medische keuring voordat u kunt deelnemen. De kosten van deze keuring zijn voor uw eigen rekening. De kosten zijn minimaal € 30.

De aftoppingsgrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld:

 • 2024: € 137.800
 • 2023: € 128.810
 • 2022: € 114.866
 • 2021: € 112.189
 • 2020: € 110.111
 • 2019: € 107.593
 • 2018: € 105.075
 • 2017: € 103.317
 • 2016: € 101.519
 • 2015: € 100.000

De termijn van zes maanden start zodra uw pensioengevend salaris hoger is dan de aftoppingsgrens.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!