Veelgestelde vragen over het vernieuwde pensioenstelsel

Wilt u meer weten over het vernieuwde pensioenstelsel? Hier vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Minister Schouten vindt het belangrijk dat pensioenfondsen de nieuwe regels voor pensioen goed en gedegen invoeren. Daarom geeft ze fondsen 1 jaar extra om dit te doen. ABP maakt hier graag gebruik van. Het geeft ons de tijd om onze systemen en processen nog beter te testen. Denk aan het nog uitvoeriger testen van ons nieuwe administratiesysteem. 

Dat betekent dat de nieuwe pensioenwet nu echt kan worden uitgevoerd: ABP en haar uitvoerder APG kunnen nu met die nieuwe regels aan de slag. De nieuwe regels komen in een vernieuwd pensioenreglement en uiteindelijk een vernieuwde pensioenregeling. Op 1 januari 2027 stappen we over op het vernieuwde stelsel. .

De overheid, vakbonden en pensioenfondsen zien dat de regels die er nu zijn niet meer goed passen bij deze tijd. In het vernieuwde pensioenstelsel kunnen we straks de pensioenen eerder verhogen. Ook passen de regels niet meer bij deze moderne tijd waarin mensen vaak van baan veranderen.

De vernieuwde regels betekenen niet dat alles gaat veranderen. Veel blijft hetzelfde: we blijven samen pensioen opbouwen en mee- en tegenvallers met elkaar delen. Bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden. En als u met pensioen gaat, blijft u uw leven lang pensioen ontvangen. U bouwt automatisch pensioen op doordat u samen met uw werkgever premie betaalt.

Op dit moment werkt de overheid de regels verder uit. Wat we weten is dit: uw pensioen beweegt straks. Het gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Maar het gaat ook omlaag als het economisch tegenzit. Er komen regels om te voorkomen dat pensioenen te hard dalen. We zorgen ervoor dat we voldoende geld achter de hand hebben om een te harde daling op te vangen. 

Veel blijft ook hetzelfde. In het vernieuwde stelsel blijven we mee- en tegenvallers met elkaar delen. Bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of bij eerder overlijden. Ook in het vernieuwde stelsel krijgt u als u met pensioen bent uw leven lang pensioen.

U krijgt straks een pensioen dat meer gaat meebewegen met de economie. De verwachting is dat de pensioenen zo vaker kunnen worden verhoogd. Daarnaast ziet u in MijnABP hoeveel u opbouwt en hoeveel u straks krijgt.

U krijgt een persoonlijk pensioenvermogen. Veel regels moeten vakbonden, overheid en pensioenfondsen nog verder uitwerken. Ook wordt het mogelijk 10% van uw opgebouwde pensioen bij pensionering in één keer op te nemen. Deze keuze noemen we ‘bedrag ineens’ en is naar verwachting mogelijk vanaf 2025.

Niet meenemen van het kapitaal dat u al heeft opgebouwd (invaren), heeft een aantal nadelen. Het betekent in de praktijk dat we 2 regelingen moeten uitvoeren: een nieuwe regeling voor iedereen die nog pensioen opbouwt en de oude regeling voor iedereen die al pensioen krijgt.

Uw pensioen en dat van de andere deelnemers wordt dan duurder. Dat gaat ten koste van de hoogte van de uitkering en opbouw. Daarnaast wordt het moeilijker uit te leggen en neemt de kans op fouten in de administratie toe.

Wij verwachten dat er in het vernieuwde stelsel meer kans is om de pensioenen te verhogen. Dit blijkt ook uit berekeningen van De Nederlandsche Bank. Onder de nieuwe regels hoeven we namelijk minder geld in kas te houden, daardoor kunnen de pensioenen eerder omhoog. Onder de nieuwe regels kan het pensioen ook omlaag gaan als het economisch tegenzit. Uiteraard houden we voldoende geld apart om als het minder goed gaat tegenvallers op te vangen. Ook in het huidige stelsel kunnen de pensioenen dalen.

Met bedrag ineens kunt u maximaal 10% van uw opgebouwde pensioen in één keer opnemen als u met pensioen gaat. Dit kan naar verwachting vanaf 2025. Meer informatie over bedrag ineens leest u hier.

Op weg naar het vernieuwde pensioenstelsel maken sociale partners (werkgevers en werknemers) een voorstel van hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regeling (transitieplan). Hiervoor geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen mogen aan sociale partners een oordeel geven over dit voorstel. Op dit moment is het concept-transitieplan voor ABP nog niet gepubliceerd. 

Lees hier meer over hoorrecht.

Zodra er nieuws is dat voor u van belang is, delen we het op deze website en in onze nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Ook kunt u kijken op 'Pensioenduidelijkheid.nl', een speciale site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die volledig in het teken staat van nieuws en informatie over het vernieuwde pensioenstelsel.

De overstap naar de nieuwe regels voor pensioen bereiden we zorgvuldig voor. Uw belangen staan centraal. Hierbij spelen de niet-uitvoerende bestuursleden van ABP en het verantwoordingsorgaan (VO) een belangrijke rol. Zij beoordelen of de veranderingen geen nadelige gevolgen hebben voor u als deelnemer.

We werken ook nauw samen met sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties). Sociale partners (in de Pensioenkamer) werken de nieuwe pensioenregeling voor ABP uit. Deze afspraken komen te staan in een transitieplan. Voordat dit plan definitief is, praten de sociale partners met belangenverenigingen van oud-deelnemers en pensioengerechtigden. Zij kunnen zich melden voor het wettelijk hoorrecht.

Het bestuur van ABP (uitvoerende en niet-uitvoerende leden) is verantwoordelijk voor de communicatie en het uitvoeren van de nieuwe pensioenregeling van ABP. Het bestuur beoordeelt de plannen van de Pensioenkamer en neemt hierover een voorlopig besluit. Het Verantwoordingsorgaan (VO) adviseert het bestuur hierover.