Veelgestelde vragen over het vernieuwde pensioenstelsel

Wilt u meer weten over het vernieuwde pensioenstelsel? Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

De overheid, vakbonden en pensioenfondsen zien dat de regels die er nu zijn niet meer goed passen bij deze tijd. Het is met die regels bijvoorbeeld heel lastig de pensioenen te verhogen omdat pensioenfondsen veel geld in kas moeten houden.

Ook passen de regels niet meer bij deze moderne tijd waarin mensen vaak van baan veranderen. De vernieuwde regels betekenen niet dat alles gaat veranderen. Veel regels blijven hetzelfde: we blijven samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Als u met pensioen gaat, blijft u uw leven lang pensioen ontvangen. U bouwt automatisch pensioen op door samen met uw werkgever premie te betalen.

Op dit moment worden de regels verder uitgewerkt. Wat we weten is dit: uw pensioen beweegt straks. Het gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Maar het gaat ook omlaag als het economisch tegenzit. Er komen regels om te voorkomen dat pensioenen te hard dalen.

Maar veel blijft ook het zelfde. In het nieuwe stelsel blijven we pech en geluk met elkaar delen. Ook in het nieuwe stelsel krijgt u uw leven lang pensioen.

  • U krijgt straks een pensioen dat meer gaat meebewegen met de economie. De verwachting is dat de pensioenen zo vaker kunnen worden verhoogd. 
  • Daarnaast ziet u vaker in MijnABP hoe het pensioenfonds het doet, hoeveel u opbouwt en hoeveel u straks krijgt.
  • U krijgt een persoonlijke pensioenpot waar u meer over te zeggen krijgt. Veel regels moeten vakbonden, overheid en pensioenfondsen nog verder uitwerken.
  • Ook wordt het mogelijk 10% van uw opgebouwde pensioen bij pensionering op te nemen. Deze keuze is op zijn vroegst mogelijk vanaf 1 januari 2024.

Niet meenemen (invaren) heeft een aantal nadelen. Het betekent in de praktijk dat we 2 regelingen moeten uitvoeren: een nieuwe regeling voor iedereen die nog pensioen opbouwt en een de oude regeling voor iedereen die al pensioen ontvangt.

Uw pensioen en dat van de andere deelnemers wordt dan duurder. Dat gaat ten koste van de hoogte van de uitkering en opbouw. Daarnaast wordt het moeilijker uit te leggen en neemt de kans op fouten in de administratie toe.

Wij verwachten dat er in het vernieuwde stelsel meer kans is om de pensioenen te verhogen. Dit blijkt ook uit berekeningen van De Nederlandsche Bank. Onder de nieuwe regels hoeven we namelijk minder geld in kas te houden, daardoor kunnen de pensioenen eerder omhoog. In het nieuwe stelsel bestaat de mogelijkheid om de pensioenen wel eerder omlaag gaan. Uiteraard houden we voldoende geld apart om, als het minder goed gaat, tegenvallers op te vangen. Ook in het huidige stelsel konden de pensioenen dalen.

Dat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) nu in juli 2023 ingaat, verandert niets aan onze plannen om in 2026 over te stappen op het vernieuwde stelsel. Als dat wel zo is, laten we u dat weten op deze plaats, in onze nieuwsbrief of via onze social media kanalen.

Met bedrag ineens kunt u maximaal 10% van uw opgebouwde pensioen opnemen als u met pensioen gaat. Dit kan op zijn vroegst vanaf 1 januari 2024. Meer informatie over bedrag ineens leest u hier.

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling maken sociale partners (werkgevers en werknemers) een voorstel van hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regeling (transitieplan). Hiervoor geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers  van pensioenfondsen. Deze verenigingen mogen aan sociale partners een oordeel geven over dit voorstel. Op dit moment is het concept-transitieplan voor ABP nog niet gepubliceerd.

Zodra er nieuws is dat voor u van belang is, delen we het op deze site, via onze social kanalen en in onze nieuwsbrief.  Ook kunt u kijken op 'Ons nieuwe pensioen.nl', een speciale site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die volledig in het teken staat van nieuws en informatie over over het vernieuwde pensioenstelsel.