Een bedrag ineens

 

U kunt straks een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen ineens opnemen. Het is de verwachting dat dit op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 mogelijk wordt.

Met bedrag ineens krijgt u tot maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen op uw rekening gestort. Wel is het belangrijk om te beseffen dat het opnemen van een bedrag ineens betekent dat u een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt.

 

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat deze nieuwe pensioenkeuze voor u betekent. Hiervoor moeten we wachten op de definitieve wetgeving. Vervolgens moeten we onze systemen hierop aanpassen. We verwachten u een half jaar voordat de pensioenkeuze ingaat, te kunnen informeren over wat het voor u persoonlijk betekent.

 

De mogelijkheid om een deel van het pensioenbedrag ineens te laten uitbetalen, is een van de onderdelen van het vernieuwde pensioenstelsel. Als u hiervoor kiest, dan krijgt u tot maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen op uw rekening gestort. U kunt met dit bedrag bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek aflossen, maar u kunt er ook van op vakantie gaan. De besteding van dit bedrag ineens is dus aan u.

 

Een bedrag ineens op uw bankrekening ontvangen, kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte. Of voor eventuele toeslagen die u ontvangt, zoals huurtoeslag. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt onder meer af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag en uw persoonlijke situatie.

 

Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om eerst tijdelijk een hogere maandelijkse pensioenuitkering te ontvangen van ABP. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u dan een lagere pensioenuitkering. Deze pensioenkeuze kunt u echter niet combineren met een bedrag ineens. U moet in dat geval dus kiezen tussen een tijdelijk hogere pensioenuitkering of een bedrag ineens.

 

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de pensioenkeuze bedrag ineens.

Wat betekent deze nieuwe pensioenkeuze nu eigenlijk?
De mogelijkheid bedrag ineens betekent dat u op het moment dat u met pensioen gaat ervoor kunt kiezen een gedeelte van uw totale ouderdomspensioen ineens te laten uitbetalen. U kunt vervolgens zelf bepalen hoe u dit bedrag wilt besteden, bijvoorbeeld voor het maken van een verre reis of bij de aankoop van een nieuwe woning.

Vanaf wanneer kan ik gebruikmaken van de pensioenkeuze bedrag ineens?
U kunt naar verwachting op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 gebruikmaken van deze mogelijkheid. Zodra we meer weten, leest u het op deze website. 

Welk bedrag zou ik ineens kunnen ontvangen?
U mag op pensioendatum maximaal 10% van uw totale ouderdomspensioen ineens opnemen. Helaas kunnen we op dit moment nog geen bedragen noemen of berekeningen maken. Zodra er een definitief besluit is genomen over de invoering en de inhoud van deze pensioenkeuze, gaan we direct aan de slag om u hierover zo goed mogelijk te informeren.

Mag ik het bedrag ineens vrij besteden?
Ja, dit bedrag is vrij besteedbaar.

Wat zijn de gevolgen voor mijn levenslange pensioenuitkering als ik kies voor een bedrag ineens?
Wanneer u op pensioendatum kiest voor een bedrag ineens, zal uw levenslange maandelijkse pensioenuitkering lager worden. Helaas kunnen we op dit moment nog geen bedragen noemen of berekeningen maken.

Kan het ontvangen van een bedrag ineens gevolgen hebben voor mijn belastingaangifte of toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag)?
Ja, een bedrag ineens op uw bankrekening kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte en eventuele toeslagen die u krijgt. Wat de effecten hiervan zijn, hangt onder andere af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag ineens en uw persoonlijke situatie.

Kan ik straks deze pensioenkeuze combineren met andere pensioenkeuze, zoals bijvoorbeeld een hoog/laag pensioen, waarbij ik eerst een hogere pensioenuitkering ontvang en na AOW-leeftijd een lagere pensioenuitkering?
Het combineren van een bedrag ineens met de pensioenkeuze waarbij u eerst een hoger pensioen ontvangt en later een lager pensioen, is niet mogelijk. Ook de combinatie van een bedrag ineens met een AOW-overbruggingspensioen is niet toegestaan.

Ik heb maar een heel klein pensioen, kan ik dan toch gebruikmaken van een bedrag ineens?
Dat is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenuitkering. U kunt geen bedrag ineens opnemen als uw pensioenuitkering daardoor onder de afkoopgrens (€ 594,89 per jaar in 2023) komt.

Ik denk erover na om met pensioen te gaan. Is het voor mij verstandig om hiermee te wachten totdat deze nieuwe pensioenkeuze er is?
Dat is moeilijk te zeggen. U kunt op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 kiezen voor deze mogelijkheid. Of het verstandig is om hierop te wachten, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw voorkeuren.  We kunnen nog geen bedragen noemen of berekeningen maken, omdat de exacte inhoud van de nieuwe pensioenkeuze nog niet bekend is. Zodra er meer duidelijkheid is over deze pensioenkeuze, zullen we u hierover informeren.

Kan ik kiezen voor een bedrag ineens als ik eerder met pensioen ga?
Ja, dat kan. Maar u kunt deze keuze niet combineren met een hoog/laag pensioen.

Heeft de keuze voor een bedrag ineens gevolgen voor mijn partnerpensioen?
Nee. Het bedrag ineens heeft alleen betrekking op het opgebouwde ouderdomspensioen. Dus het partnerpensioen blijft volledig in stand. Kiest u ervoor om partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, dan ontvangt u ook over dat gedeelte een bedrag ineens. Hiervoor is wel toestemming nodig van uw partner.

Heeft het bedrag ineens gevolgen voor de verdeling van mijn pensioen bij scheiding? 
De keuzes die u maakt ten aanzien van uw pensioen, gelden ook voor het pensioenrecht van uw ex-partner. Als u kiest voor een bedrag ineens, krijgt uw ex-partner ook een bedrag ineens van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Dit geldt niet als u en uw ex-partner voor conversie gekozen hebben.

Als mijn pensioen al volledig is ingegaan voordat de keuze voor een bedrag ineens mogelijk is, kan ik dan toch nog een bedrag ineens opnemen?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. De pensioenkeuze voor een bedrag ineens geldt alleen voor deelnemers die vanaf dat moment volledig of gedeeltelijk met pensioen gaan.

Als ik vóór de ingangsdatum van bedrag ineens een deeltijdpensioen opneem (bijvoorbeeld 20%), kan ik dan na de ingangsdatum voor het overige gedeelte (in dit voorbeeld 80%) nog gebruikmaken van de mogelijkheid voor een bedrag ineens?
Ja, dat kan. Voor ieder pensioen dat na de ingangsdatum wordt aangevraagd, geldt dat over dat (deel van het) pensioen maximaal 10% als bedrag ineens kan worden aangevraagd.