Pensioen afkopen

Als u een klein pensioen heeft, mag ABP uw pensioen afkopen. U krijgt een keer een bedrag van ons, maar geen pensioen per maand. Dit geldt voor pensioenen tussen € 2,- en € 592,51 per jaar. Pensioenen lager dan € 2,- bruto per jaar vervallen. Hieronder leest u meer details. 

Pensioenen lager dan € 2,- bruto per jaar vervallen

Dit zijn de regels van de overheid. U krijgt geen pensioen meer van ons.

Pensioenen tussen € 2,- en € 592,51 per jaar dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds

Pensioenfondsen mogen vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. Bent u op of na 1 januari 2019 uit dienst getreden? Dan draagt ABP uw kleine pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds.  

U hoeft hiervoor niets te doen. Uw toestemming is niet nodig. Zo blijven kleine pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming houden en worden ze gebundeld tot een groter pensioen. 

Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.