Scheiden of uit elkaar gaan

Tijdens uw leven samen heeft u pensioen opgebouwd. Scheiden of uit elkaar gaan heeft daarom vaak ook gevolgen voor uw pensioen. Bekijk wat u moet weten en regelen.

Wilt u eerst weten hoe u er voor staat? In MijnABP krijgt u wat meer inzicht in uw financiële situatie.

Pensioen verdelen? Of niet?

Voor uw pensioen is het belangrijk om te weten hoe u heeft samengeleefd. Was u bijvoorbeeld getrouwd? Of woonde u samen zonder samenlevingscontract? Dan is namelijk al snel duidelijk of én welke afspraken u kunt maken met uw ex-partner. Maak uw keuze.