Veelgestelde vragen scheiden of uit elkaar gaan

Heeft u een vraag over uit elkaar gaan en de verdeling van uw pensioen? Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen.

Heeft u waardeoverdracht vanuit ABP naar uw nieuwe pensioenuitvoerder gedaan? En gaat u daarna scheiden?

Dan heeft u geen recht meer op ouderdomspensioen bij ABP. En uw ex-partner heeft geen recht meer op nabestaandenpensioen van ons.

Heeft u waardeoverdracht aangevraagd? En bent u al gescheiden?

Heeft u vóór uw waardeoverdracht aan ABP gevraagd het ouderdomspensioen te verdelen? Dan betaalt uw nieuwe pensioenuitvoerder bij uw pensionering het deel voor uw ex-partner rechtstreeks aan hem of haar uit. Heeft u vóór uw waardeoverdracht aan ABP gevraagd het ouderdomspensioen te splitsen (conversie)? Dan blijft het ouderdomspensioen en het nabestaandenpenioen dat is omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner, bij ABP.

Doet u een waardeoverdracht naar een pensioenfonds in het buitenland? Neem dan contact met ons op.

U krijgt een partner op of nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. En gaat u scheiden?

Als u overlijdt, heeft uw partner geen recht op nabestaandenpensioen

U krijgt een partner voordat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt. En gaat u scheiden?

Dan heeft uw partner wel recht op nabestaandenpensioen als u overlijdt.

Als u gaat scheiden kan de hoogte van uw AOW veranderen

Kijk hiervoor op svb.nl/aow.

Overlijdt u voordat u officieel bent gescheiden?

Dan heeft uw partner recht op het nabestaandenpensioen.

Overlijdt u nadat u bent gescheiden? En heeft u ABP verzocht uw pensioen te verevenen?

Dan heeft dat gevolgen voor uw ex-partner. De verdeling van het ouderdomspensioen wordt stopgezet. Uw ex-partner houdt alleen recht op eventueel nabestaandenpensioen.

Overlijdt u nadat u bent gescheiden? En heeft u ABP verzocht uw pensioen te splitsen (conversie)?

Dan heeft dat geen gevolgen voor uw ex-partner. Uw ex-partner houdt recht op zijn of haar deel van het gesplitste pensioen.

Overlijdt uw ex-partner? En heeft u ABP verzocht uw pensioen te verevenen?

Dan krijgt u het verdeelde ouderdomspensioen weer bij uw pensioen.

Overlijdt uw ex-partner? En hebben jullie gekozen voor splitsen (conversie) en dit doorgegeven aan ABP?

Dan verandert er niets aan uw pensioen.

Als u en uw partner uit elkaar gaan of gaan scheiden, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Er kan een verschil ontstaan tussen uw verwachte inkomsten voor uw scheiding en uw daadwerkelijke inkomsten na uw scheiding. Dit hangt af van de keuze die u maakt over de verdeling van uw pensioen. 

Wilt u inzicht krijgen in uw (mogelijke) financiële situatie als u met pensioen bent of nog met pensioen moet gaan? Gebruik dan Overzicht & Inzicht op MijnABP. Overzicht & Inzicht helpt u om op hoofdlijnen een totaalbeeld te krijgen van uw toekomstige inkomsten en uitgaven. Meer weten over Overzicht & Inzicht? Klik dan hier voor meer informatie. 

Ik ben deelnemer van het ABP en ik wil eerder stoppen met werken of later met pensioen gaan, wat betekent dit voor het ouderdomspensioen van mijn ex-partner?

Uw ex-partner ontvangt zijn of haar deel van uw pensioen vanaf het moment dat uw pensioen ingaat. Gaat u eerder of later dan uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan ontvangt uw ex-partner zijn of haar deel ook eerder of later. Hetzelfde geldt voor gedeeltelijk met pensioen gaan. Als u bijvoorbeeld eerst 20% van uw pensioen laat ingaan, dan ontvangt uw ex-partner vanaf die datum ook zijn of haar deel van dit pensioen.

De datum pensioeningang heeft ook invloed op het pensioenbedrag. Gaat u eerder met pensioen? Dan betalen wij het pensioen langer uit. De pensioenbedragen van u en uw ex-partner worden lager. Gaat u later met pensioen? Dan betalen wij het pensioen korter uit. De  pensioenbedragen van u en uw ex-partner worden dan hoger.

Uw ex-partner is wat betreft de ingangsdatum altijd afhankelijk van de keuzes die u, als deelnemer van het ABP, maakt.

Mijn ex-partner is deelnemer van het ABP en wil eerder stoppen met werken of later met pensioen gaan. Wanneer krijg ik dan ouderdomspensioen?

U ontvangt uw pensioendeel vanaf het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat. Gaat uw ex-partner eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen? Dan ontvangt u uw deel ook eerder. Gaat uw ex-partner later met pensioen dan de AOW-leeftijd, dan ontvangt u uw deel ook later. Hetzelfde geldt voor gedeeltelijk met pensioen gaan. Als uw ex-partner bijvoorbeeld eerst 20% van het pensioen laat ingaan, dan ontvangt u vanaf die datum ook uw deel van dit pensioen.

De datum van pensioeningang heeft ook invloed op het pensioenbedrag. Wij berekenen uw pensioendeel namelijk met dezelfde factoren. Gaat uw ex-partner eerder met pensioen? Dan betalen wij het pensioen langer uit. De pensioenbedragen van u en uw ex-partner worden lager. Gaat uw ex-partner later met pensioen? Dan betalen wij het pensioen korter uit. De  pensioenbedragen van u en uw ex-partner worden dan hoger.

Gaan u en uw ex-partner na een huwelijk scheiden of beëindigt u uw geregistreerd partnerschap?

U ontvangt uw pensioendeel vanaf het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat. Gaat uw ex-partner eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen? Dan ontvangt u uw deel ook eerder. Gaat uw ex-partner later met pensioen dan de AOW-leeftijd, dan ontvangt u uw deel ook later. Hetzelfde geldt voor gedeeltelijk met pensioen gaan. Als uw ex-partner bijvoorbeeld eerst 20% van het pensioen laat ingaan, dan ontvangt u vanaf die datum ook uw deel van dit pensioen.

De datum van pensioeningang heeft ook invloed op het pensioenbedrag. Wij berekenen uw pensioendeel namelijk met dezelfde factoren. Gaat uw ex-partner eerder met pensioen? Dan betalen wij het pensioen langer uit. De pensioenbedragen van u en uw ex-partner worden lager. Gaat uw ex-partner later met pensioen? Dan betalen wij het pensioen korter uit. De  pensioenbedragen van u en uw ex-partner worden dan hoger.

Lees meer over verdeling van ouderdomspensioen

Lees meer over afzien van nabestaandenpensioen

Heeft u met uw ex-partner een verdeling van zijn of haar ouderdomspensioen afgesproken?

En heeft u dit doorgegeven aan het pensioenfonds van uw ex-partner? Dan kunt u de hoogte van het deel waar u recht op heeft, opvragen bij het pensioenfonds van uw ex-partner.

Heeft uw ex-partner pensioen opgebouwd bij ABP?

Dan kunt u de hoogte van het bedrag waar u recht op heeft bij ons opvragen via een geïndexeerde opgave. Dit doet u via het digitale contactformulier. Of per post. U kunt ook bellen naar onze klantenservice.

Wanneer ontvang ik het deel van het ouderdomspensioen van mijn ex-partner?

U ontvangt het deel van het ouderdomspensioen waar u recht op heeft op het moment dat uw ex-partner voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Wanneer dit is, kunt u navragen bij het pensioenfonds van uw ex-partner.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap met iemand die pensioen bij ABP opbouwt (of heeft opgebouwd)? Dan bent u de 'ex-partner'.

Dan heeft u misschien recht op nabestaandenpensioen. Dit is het nabestaandenpensioen dat uw ex-partner tot uw scheiding heeft opgebouwd bij ABP. U kunt van het nabestaandenpensioen afzien. Lees meer over nabestaandenpensioen.

Als u wel (of niet) afspraken maakt over de verdeling van het  pensioen, dan gaat dat over het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Niet over het nabestaandenpensioen. Die afspraken moet u apart maken.

Kiest u ervoor het pensioen te splitsen (conversie)? Dan maakt u afspraken over het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen tegelijk. 

Overlijdt uw ex-partner voordat u officieel bent gescheiden?

Dan krijgt u (eventueel) het nabestaandenpensioen.

Overlijdt uw ex-partner nadat u bent gescheiden? En hebben jullie gekozen voor de verevening van het ouderdomspensioen van uw ex-partner en dit doorgegeven aan ABP?

Dan heeft dat voor u gevolgen. De verdeling van het ouderdomspensioen van uw ex-partner wordt stopgezet. 

U houdt wel recht op eventueel nabestaandenpensioen van uw ex-partner.

Overlijdt uw ex-partner nadat u bent gescheiden? En hebben jullie gekozen voor splitsen (conversie) en dit doorgegeven aan ABP?

Dan heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen. U houdt recht op uw deel van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen dat is omgezet in een eigen pensioenuitkering voor u.

Als u gaat scheiden kan de hoogte van uw AOW veranderen

Kijk hiervoor op svb.nl/aow.

Als u gaat scheiden en uw ex-partner ontvangt ouderdomspensioen, dan kan de hoogte van het ouderdomspensioen van uw ex-partner veranderen.

Ontvangt uw ex-partner de alleenstaande AOW van de SVB? Dan ontvangt uw ex-partner ook een alleenstaand ouderdomspensioen. Als uw ex-partner diensttijd heeft gehad voor 1996, dan wordt het ouderdomspensioen hoger. Uw deel verandert niet, omdat de opbouw van het gehuwde ouderdomspensioen wordt verdeeld na pensioenverevening.

Uw ex-partner krijgt mogelijk nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt.

Uw ex-partner krijgt mogelijk nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt, maar kan hier ook van afzien. U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over het afzien van nabestaandenpensioen door uw ex-partner. Als uw ex-partner afziet van nabestaandenpensioen, dan leggen jullie dit apart vast in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst.  

 

Of uw ex-partner afziet van nabestaandenpensioen kan belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt. Uw nieuwe partner kan recht krijgen op het opgebouwde nabestaandenpensioen, indien uw ex-partner afziet van het nabestaandenpensioen. Of als u zelf met pensioen gaat en u uw ouderdomspensioen wilt verhogen met het opgebouwde nabestaandenpensioen.

Lees meer over afzien van nabestaandenpensioen.

Woont u in het buitenland en gaat u scheiden?

Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. U doet dit door het inschrijfbewijs van uw scheiding naar ons te sturen via het digitale contactformulier. Of per post.

Wilt u na de scheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap met een andere naam aangeschreven worden?

Ga naar de website van de gemeente waar u staat ingeschreven. Hier leest u hoe u de naamswijziging kan doorgeven. Wij hebben een automatische verbinding met de BRP. Zodra uw gegevens in de BRP zijn aangepast, worden uw gegevens bij ons automatisch ook aangepast.

final-step-fddbe2d199

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!