Afzien van nabestaandenpensioen

Uw ex-partner krijgt mogelijk nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt, maar kan hier ook van afzien. U kunt hier samen met uw ex-partner afspraken over maken.

Wilt uw ex-partner geen nabestaandenpensioen van u? Dan moeten wij dit ook weten. Stuur ons het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Heeft u deze documenten niet? Of staan hierin geen afspraken over het nabestaandenpensioen? Dan kan uw ex-partner het formulier 'afzien nabestaandenpensioen' ingevuld en ondertekend naar ABP sturen. Na uw overlijden kan uw ex-partner niet meer besluiten af te zien van het nabestaandenpensioen.

Of uw ex-partner afziet van nabestaandenpensioen kan belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt.

Het formulier 'afzien nabestaandenpensioen' accepteren wij alleen:

  • als het volledig is ingevuld en; 
  • wordt opgestuurd door uw ex-partner met een kopie van zijn/haar (geldig) identiteitsbewijs. Hiermee controleren wij de handtekening. Daarom kan uw ex-partner het BSN en foto niet zichtbaar maken.

U bent gescheiden na 1-1-1996
Het nabestaandenpensioen gaat naar uw huidige of toekomstige partner. Deze partner moet dan wel bekend zijn bij ABP. Als uw ex-partner heeft afgezien van nabestaandenpensioen, dan kan dit gunstig zijn voor uw ouderdomspensioen. Het is mogelijk om nabestaandenpensioen toe te voegen aan uw ouderdomspensioen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

U bent gescheiden voor 1-1-1996
Het nabestaandenpensioen gaat naar uw huidige of toekomstige partner. Behalve als u nog een ex-partner heeft. Dan gaat het nabestaandenpensioen naar hem of haar. Om nabestaandenpensioen te krijgen moet uw partner wel bekend zijn bij ABP. 

Let op: er kunnen situaties zijn waarin uw huidige partner toch geen recht heeft op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld als uw pensioenopbouw bij ABP is gestopt vóór 1996 en u ook daarna geen pensioen meer opbouwde bij ABP. 

Neem contact op met ABP als u geen pensioen heeft opgebouwd na 1-1-1996.

U kunt in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst opnemen dat uw ex-partner 'afziet van het nabestaandenpensioen'. Ook een verklaring is voldoende. Belangrijk: het is niet voldoende als u in de verklaring opneemt dat hij of zij afziet van ouderdomspensioen of pensioenrechten. 

Een verklaring kan zijn:
• Een (aanvulling op het) echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst
• De huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap
• Een verklaring die door een notaris of advocaat is opgemaakt
• Een eigen verklaring die door een notaris of advocaat is gelegaliseerd
• Een eigen verklaring die is ondertekend en wordt opgestuurd door degene die afziet van het recht op nabestaandenpensioen, met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs

Uw ex-partner stuurt het formulier ‘afzien nabestaandenpensioen’ naar ons met een kopie van het geldig identiteitsbewijs. Hiermee controleren wij de handtekening. Daarom kan uw ex-partner het BSN en foto niet zichtbaar maken. Het formulier is volledig ingevuld en de handtekening van uw ex-partner staat erop. 

Het afzien van nabestaandenpensioen is definitief zodra u van ABP een bevestiging ontvangt.

Als uw ex-partner afziet van nabestaandenpensioen dan blijft dit staan voor een (eventueel) nieuwe partner. Maar alleen als u weer pensioen gaat opbouwen bij ABP. Dit geldt niet als u gescheiden bent voor 1 januari 1996 en u geen pensioen heeft opgebouwd na 1 januari 1996.

Als u bent gescheiden na de waardeoverdracht, dan is het nabestaandenpensioen meegegaan naar de nieuwe pensioeninstantie.

U of uw ex-partner stuurt het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst of de verklaring naar ons. Uw ex-partner stuurt het formulier afzien nabestaandenpensioen naar ons met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs. Hiermee controleren we de handtekening. Daarom mag het BSN of foto doorgestreept zijn. Dit kan via het digitale contactformulier of per post naar: 

ABP
Postbus 4804
6401 JL Heerlen