U gaat uit elkaar na samenwonen met een samenlevingscontract

Is uw partner aangemeld bij ons en gaan jullie gaan uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner geen recht op een deel van het ouderdomspensioen. Uw ex-partner heeft mogelijk wel recht op een deel van het nabestaandenpensioen. Meld uw ex-partner af in MijnABP.  Meld u uw ex-partner niet af? Dan blijft u nabestaandenpensioen opbouwen voor uw ex-partner.