• Contact

Heeft u een invaliditeitspensioen? En is iets in uw situatie veranderd?

Dan kan uw invaliditeitspensioen worden aangepast. Hieronder leest u in welke situaties ABP uw invaliditeitspensioen aanpast.

Dan is op 30 juni 2007 de hoogte van uw invaliditeitspensioen vastgesteld. Hierbij gaan wij uit van het pensioengevend inkomen in het jaar voordat u recht kreeg op uw invaliditeitspensioen en het dagloon voor de WAO op 30 juni 2007. Uw invaliditeitspensioen kan hoger of lager zijn door neveninkomsten, sancties, kortingen of aanvullingen. Als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie op of na 1 juli 2007, kan uw invaliditeitspensioen veranderen.

Wijzigt uw situatie op of na 1 juli 2007?

Wij passen uw invaliditeitspensioen aan in de volgende situaties:

  • Uw mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt, ook als UWV uw WAO-uitkering uitbetaalt naar een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse;
  • Uw WAO-uitkering wijzigt van de WAO-loondervingsuitkering in de WAO-vervolguitkering; of
  • Uw WAO-uitkering wijzigt van de WAO-vervolguitkering naar de WAO-loondervingsuitkering.

Wij berekenen het invaliditeitspensioen opnieuw met het pensioengevend inkomen dat geldt voor uw invaliditeitspensioen op 30 juni 2007. En met het (vervolg-)dagloon zoals UWV dat heeft vastgesteld op het moment waarop uw situatie wijzigt, zonder de WAO-indexaties vanaf 30 juni 2007. Het pensioengevend inkomen en het dagloon verhogen we met de ABP-indexaties volgens hoofdstuk 7.6 van het pensioenreglement.

Uw invaliditeitspensioen is vastgesteld volgens de regels die zijn opgenomen in overgangsbepaling L3. De hoogte van uw invaliditeitspensioen kan hoger of lager zijn door neveninkomsten, sancties, kortingen of aanvullingen. 

Bent u volledig arbeidsongeschikt? In de berekening van het invaliditeitspensioen gaan wij uit van uw WAO-uitkering, vermenigvuldigd met de factor 70/75.

Wijzigt uw situatie na 1 juli 2007?

Wij passen uw invaliditeitspensioen aan in de volgende situaties:

  • Uw mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt, ook als UWV uw WAO-uitkering uitbetaalt naar een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse;
  • Uw WAO-uitkering wijzigt van de WAO-loondervingsuitkering in de WAO-vervolguitkering; of
  • Uw WAO-uitkering wijzigt van de WAO-vervolguitkering naar de WAO-loondervingsuitkering.

Wij berekenen het invaliditeitspensioen opnieuw met het pensioengevend inkomen dat geldt voor uw invaliditeitspensioen op het moment waarop uw situatie wijzigt. En met het (vervolg-)dagloon zoals UWV dat op dat moment heeft vastgesteld zonder de WAO-indexaties vanaf het moment van ingang van uw invaliditeitspensioen. Het pensioengevend inkomen en het dagloon verhogen we met de ABP-indexaties volgens hoofdstuk 7.6 van het pensioenreglement.

Dan kunt u van ABP een eenmalige compensatie krijgen als dit leidt tot een hoger invaliditeitspensioen. Deze compensatie berekenen we op basis van het verschil tussen de hoogte van uw invaliditeitspensioen zoals dat nu is berekend over de periode vanaf de laatste overgang van de WAO-uitkering en de hoogte van uw invaliditeitspensioen zoals ABP dat voor 1 april 2020 berekende over dezelfde periode. Dit geldt zowel voor de situatie waarin uw invaliditeitspensioen is ingegaan voor 1 juli 2007 als vanaf 1 juli 2007.

Als uw inkomen in deze functie hoger is dan in uw oorspronkelijke functie, verhoogt ABP het pensioengevend inkomen dat geldt voor de berekening van uw invaliditeitspensioen. Dit doen wij als uw WAO-uitkering wijzigt van de WAO-vervolguitkering in de WAO-loondervingsuitkering. Wij doen dit ook als het dagloon volgens artikel 40, eerste lid van de WAO wordt aangepast. Het verhogen van het pensioengevend inkomen gaat als volgt:

  • We vermenigvuldigen het pensioengevend inkomen uit uw oorspronkelijke functie met uw oorspronkelijke deeltijdpercentage en het midden van de arbeidsongeschiktheidsklasse voordat u een WAO-loondervingsuitkering kreeg. Als de arbeidsongeschiktheidsklasse 0 tot 15 is dan gaan wij uit van 0. Bij een arbeidsongeschiktheidsklasse van 80 tot 100 gaan wij uit van 100.
  • Hierbij tellen wij op uw pensioengevend inkomen uit uw nieuwe functie op 1 januari van het jaar voordat u meer arbeidsongeschikt wordt in uw functie waarin u nog werkt. Dit pensioengevend inkomen vermenigvuldigen we met het deeltijdpercentage over het jaar voordat u meer arbeidsongeschikt werd.

Voor de premievrije pensioenopbouw tijdens uw invaliditeitspensioen gaan we in deze situatie uit van het nieuwe (hogere) pensioengevend inkomen als u ontslagen bent uit uw functie. 

Dit geldt zowel voor de situatie waarin uw invaliditeitspensioen ingaat voor 1 juli 2007 als vanaf 1 juli 2007.

Dan kunt u van ABP een eenmalige compensatie krijgen als dit leidt tot een hoger invaliditeitspensioen. Deze compensatie berekenen we op basis van het verschil tussen de hoogte van uw invaliditeitspensioen zoals dat nu is berekend over de periode vanaf de laatste overgang naar de WAO-loondervingsfase en de hoogte van uw invaliditeitspensioen zoals ABP dat voor 1 april 2020 berekende over dezelfde periode. Dit geldt zowel voor de situatie waarin uw invaliditeitspensioen ingaat voor 1 juli 2007 als vanaf 1 juli 2007.