• Contact

Had u vóór 29 december 2005 recht op een WAO-uitkering? En had u op 31 december 2006 geen recht op invaliditeitspensioen?

Dan is het volgende nog van belang:

 • Bent u arbeidsongeschikt geworden nadat u ziek bent geworden tijdens uw arbeidsrelatie met een ABP-werkgever? En kreeg u na uw ontslag een WAO-uitkering? Dan heeft u na uw ontslag recht op een invaliditeitspensioen. Het invaliditeitspensioen gaat in op de dag waarop u nadat uw arbeidsrelatie is geëindigd recht krijgt op WAO.
 • Bent u arbeidsongeschikt geworden toen u geen pensioen meer opbouwde bij ABP? Dan heeft u alleen in bepaalde gevallen recht op een invaliditeitspensioen. U heeft recht op invaliditeitspensioen als u recht heeft op een WAO-uitkering op grond van:
  - Artikel 17 WAO: u bent binnen vier weken meer arbeidsongeschikt geworden nadat u niet meer verzekerd was volgens de WAO;
  - Artikel 43a WAO: u bent arbeidsongeschikt geworden binnen 5 jaar nadat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken. Of u bent arbeidsongeschikt geworden na de wachttijd uit artikel 19 WAO;
  - Artikel 47: uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken, maar u bent opnieuw arbeidsongeschikt geworden binnen 4 weken na die intrekking.

Dat hangt af van uw oude pensioengevend inkomen. Dit is het pensioengevend inkomen dat u had in het jaar voordat u recht kreeg op uw invaliditeitspensioen. En of u volledig of voor een deel arbeidsongeschikt bent.

Bent u volledig arbeidsongeschikt?

 • Tijdens de loondervingsfase van de WAO: dan krijgt u een invaliditeitspensioen dat uw WAO-uitkering aanvult tot 70% van uw oude pensioengevend inkomen. 
 • Tijdens de vervolgfase van de WAO: heeft u toen u in dienst trad bij uw werkgever afgezien van bijverzekering om de verlaging van het invaliditeitspensioen op te vangen tijdens de vervolguitkeringsfase? Dan krijgt u een invaliditeitspensioen dat de WAO-uitkering aanvult tot 65% van uw oude pensioengevend inkomen. Heeft u wel gekozen voor bijverzekering? Dan krijgt u een invaliditeitspensioen dat de WAO-uitkering aanvult tot 70% van uw oude pensioengevend inkomen.

Bent u voor een deel arbeidsongeschikt?

 • Dan krijgt u een invaliditeitspensioen dat uw WAO-uitkering aanvult.
 • Uw WAO-uitkering wordt tijdens de loondervingsfase en de vervolgfase van de WAO aangevuld tot een percentage van uw oude pensioengevend inkomen. Dat percentage is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid:
ArbeidsongeschiktheidspercentagePercentage van oude inkomen inclusief WAO
65% tot 80%50,75%
55% tot 65%42%
45% tot 55%35%
35% tot 45%28%
25% tot 35%21%
15% tot 25%14%

Let op: had u toen u in dienst trad bij uw werkgever afgezien van bijverzekering om de verlaging van het invaliditeitspensioen op te vangen tijdens de vervolguitkeringsfase?
Dan ontvangt u tijdens de vervolgfase van de WAO een lagere aanvulling:

ArbeidsongeschiktheidspercentagePercentage van oude inkomen inclusief WAO
65% tot 80%47,25%
55% tot 65%39%
45% tot 55%32,5%
35% tot 45%26%
25% tot 35%19,5%
15% tot 25%13%

Dan vullen wij uw invaliditeitspensioen in aanvulling op uw WAO-uitkering aan tot maximaal dit ouderdomspensioen. Wij berekenen het ouderdomspensioen in dat geval zonder rekening te houden met de franchise. 

Let op: heeft u inkomsten uit of in verband met arbeid?
Wij tellen het totaal op aan invaliditeitspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering, en inkomsten uit of in verband met arbeid dat u krijgt. Is dit samen meer dan 95% van het inkomen waarop het invaliditeitspensioen is berekend? Dan wordt het meerdere afgetrokken van uw invaliditeitspensioen. De vergoeding van artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (de transitievergoeding) is geen inkomen.

In sommige situaties verandert er niets voor uw invaliditeitspensioen. Dat is het geval als de drie volgende voorwaarden voor u gelden: 

 • U kreeg de inkomsten al voordat u arbeidsongeschikt werd; en
 • De inkomsten zijn geen onderdeel van het inkomen waarop het invaliditeitspensioen is berekend; en
 • U krijgt meer inkomen, maar u bent niet meer gaan werken.