Wat gebeurt er met uw ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen, gaan scheiden of gaan scheiden van tafel en bed, dan heeft uw partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U kunt kiezen uit twee manieren om dit te regelen:

 

  1. Uw ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens dit partnerschap heeft opgebouwd (dit heet  verevenen ). Let op! Uw ex-partner heeft geen recht op het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd voordat u ging trouwen of een geregistreerd partnerschap aanging. 
  2. We splitsen het pensioen. Uw ex-partner krijgt een eigen pensioen (dit heet conversie). 
  3. U kunt ook afspreken om het pensioen niet te verdelen. Dit moet dan wel zijn opgenomen in huwelijkse voorwaarden of een scheidingsconvenant.

Let op! U moet binnen twee jaar na uw scheiding aan ons doorgeven welke keuze u samen heeft gemaakt.

Let op! Als uw pensioen onder het wettelijke grensbedrag zit, mogen we uw pensioen niet verdelen. Over de wettelijke grens leest u meer bij het onderdeel Wij kunnen uw pensioen in een keer betalen (Afkopen).

Terug naar U gaat uit elkaar.

Verevenen
U deelt uw ouderdomspensioen
met uw ex-partner.

Conversie (splitsen)

We splitsen uw pensioen, zodat uw ex-partner een eigen ouderdomspensioen
krijgt. Als u en uw ex-partner hiervoor kiezen, zetten we het te verevenen deel van uw ouderdomspensioen +
het partnerpensioen om
in een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner.

Zie Partnerpensioen en wezenpensioen voor de wijze waarop we dat berekenen.

Verevenen
In de wet staat dat als u uit elkaar gaat u en uw ex-partner allebei de helft krijgen van het
ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd.

Maar u mag hierover samen ook andere afspraken maken.

Conversie (splitsen)
Het pensioen van uw ex-partner bestaat uit:

  • de helft van uw ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de relatie, plus:
  • het partnerpensioen dat uw ex-partner zou krijgen als u zou overlijden. Dit partnerpensioen rekenen we om naar ouderdomspensioen.

U kunt ook een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken.

Verevenen
Als u binnen twee jaar de verevening aanvraagt keren wij uit aan uw ex-partner.
Geeft u binnen deze tijd niets aan ons door? Dan maken we het pensioen aan u over en bent u zelf verantwoordelijk voor de verdeling.

Conversie (splitsen)
Wij keren uit aan uw ex-partner. Na conversie heeft u geen verplichtingen
meer naar uw ex-partner.

Verevenen
Op dezelfde dag waarop u uw ouderdomspensioen gaat ontvangen. Gaat u eerder of later met pensioen? Dan start de uitbetaling aan uw ex-partner ook eerder of later.

Conversie (splitsen)

  • Vanaf AOW-leeftijd van uw ex-partner, of vanaf scheidingsdatum indien de scheiding na AOW-leeftijd plaats vindt;
  • Uw ex-partner kan zoals alle deelnemers kiezen om het ouderdomspensioen eerder of later te laten in gaan.

 

Verevenen

  • Wanneer u overlijdt;
  • Wanneer uw ex-partner overlijdt;
  • Als u en uw ex-partner weer een  partnerschap met elkaar beginnen.

Conversie (splitsen)
Wanneer uw ex-partner overlijdt.

 

Verevenen
Als u en uw ex-partner weer een partnerschap
met elkaar beginnen, is dit ouderdomspensioen weer voor u.

Conversie (splitsen)
Er verandert niets.

Verevenen
Als uw ex-partner overlijdt, is dit ouderdomspensioen
weer voor u.

Conversie (splitsen)
Er verandert niets.

Verevenen
Als wij beslissen om het pensioen te verhogen of te
verlagen geldt dat ook voor het pensioen dat voor uw ex-partner is bedoeld.