Heeft u vóór 1 januari 1996 bij ABP pensioen opgebouwd?

Dan gelden er bijzondere regels voor hoe wij uw pensioen over die periode berekenen. Want tot 1 januari 1996 golden andere regels voor de pensioenberekening. Die regels stonden in de Algemene burgerlijke pensioenwet (Abp-wet). Vanaf 1 januari 1996 geldt voor de berekening van het pensioen het pensioenreglement van ABP. Het pensioen dat u tot 1996 had opgebouwd is omgerekend om ervoor te zorgen dat u op grond van het pensioenreglement hetzelfde pensioen krijgt als u had op grond van de Abp-wet. Het omrekenen van uw pensioen gebeurde volgens de regels uit hoofdstuk 18 van het pensioenreglement van 31 december 2005.