• Contact

Startte uw WIA-uitkering in 2006? En kreeg u toen recht op invaliditeitspensioen?

Dan gelden ook voor u de regels uit het pensioenreglement van 31 december 2005. Die regels gaan over het recht op invaliditeitspensioen als u een WAO-uitkering krijgt. Maar deze regels passen wij op vergelijkbare wijze toe als u in 2006 recht kreeg op een WIA-uitkering. Het gaat om de regels uit hoofdstuk 8 van het pensioenreglement van 2005, behalve artikel 8.4, derde tot en met het vijfde lid en artikel 8.7. In dat hoofdstuk staat wanneer u recht heeft op een invaliditeitspensioen, hoe wij het vaststellen en hoe hoog het is.

Als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie op of na 1 juli 2007, kan uw invaliditeitspensioen veranderen.