Heeft u op 1 januari 2018 een partnerpensioen? En heeft u geen recht op een Anw-uitkering?

Is uw partner overleden vóór 1 januari 2018 en was hij op dat moment deelnemer of gepensioneerde bij ABP? En ontvangt u sinds het moment van overlijden naast uw partnerpensioen geen uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet? In deze situatie krijgt u van ons een extra uitkering. We noemen dit Anw-compensatie.

Hoe hoog is de Anw-compensatie?

  • U krijgt 2,5% van 75% (= 1,875%) van de Anw-uitkering voor ieder jaar dat uw partner bij ons pensioen heeft opgebouwd. Dit is de Anw-uitkering die is vastgesteld op grond van artikel 14, 17, eerste en tweede lid, 30 en 31, eerste lid van de Anw. Ÿ 
  • De Anw-compensatie is maximaal 75% van de Anw-uitkering op grond van artikel 17, eerste en tweede lid, 30 en 31, eerste lid van de Anw.

Let op: Is uw Anw-compensatie ingegaan tussen 1 januari 1996 en 1 juli 1999? Dan blijft de Anw-compensatie op het niveau zoals deze was op 1 juli 1999. Leidt de huidige manier van berekenen van de hoogte van de Anw-compensatie tot een hogere compensatie? Dan berekenen we uw Anw-compensatie op die manier.

Wanneer stopt uw Anw-compensatie?

De Anw-compensatie stopt:

  • als u de AOW-leeftijd bereikt;
  • op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u vóór 1 januari 2018 een nieuwe partnerrelatie bent aangegaan (hoofdstuk 3.2) of een gezamenlijke huishouding bent gaat voeren als bedoeld in de Anw.

Let op:

  • Was u op het moment van overlijden van uw partner jonger dan 40 jaar? En had u op het moment dat uw partnerpensioen inging geen recht op een Anw-uitkering? Dan werd de duur van de Anw-compensatie beperkt. U kreeg dan gedurende één jaar Anw-compensatie.
  • Bent u uitreiziger op grond van de Anw? Dan heeft u geen recht op Anw-compensatie.