Deelnemen aan pensioenregeling van ABP

Bekijk wat ABP voor u geregeld heeft. En wat uw rechten en plichten zijn. Kies de situatie die bij u past en vind het antwoord op uw vraag.

Download het pensioenreglement

question-step-1b1583af32
Waarover wilt u meer weten?
final-step-079e1608fa

Wanneer bouwt u pensioen op bij ABP?

Stichting pensioenfonds ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor mensen die werken bij een ABP-werkgever, of daarbij hebben gewerkt en hun nabestaanden. 

 

Let op! Bent u of was u beroepsmilitair of valt of viel u onder het militaire ambtenarenreglement? Dan geldt voor u het pensioenreglement voor de militairen.

 

ABP-werkgevers zijn:

 • de overheidswerkgevers, bedoeld in de Wet privatisering ABP;
 • bedrijven, verenigingen of stichtingen die vrijwillig bij ons zijn aangesloten.
final-step-a5738cdd07

Wanneer bent u deelnemer bij ABP?

U bent deelnemer en bouwt pensioen bij ons op in de volgende situaties:

 • U bent overheidswerknemer in de zin van artikel 2 van de Wet privatisering ABP. 
 • U bent in dienst bij een vrijwillig aangesloten werkgever. Het kan zijn dat u toch niet deelneemt, omdat uw werkgever andere afspraken heeft gemaakt. Informeer hierover bij uw werkgever.
 • U bent uit dienst. U bent dan deelnemer zolang u op basis van dat vorige dienstverband bij een ABP-werkgever recht heeft op:
  • een arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP, of; 
  • een ontslag- of werkloosheidsuitkering. Ontvangt u een  ontslaguitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of een uitkering uit hoofde van een bezwarende functie? Lees dan de toelichting hier.
 • U neemt vrijwillig deel aan de pensioenregeling van ABP.

Let op! Heeft u meerdere ABP-werkgevers? Wij kijken per werkgever of u deelnemer bent. 

final-step-55e351f118

Ontvangt u een ontslag- of werkloosheidsuitkering?

U bent deelnemer tot uiterlijk de dag waarop uw ontslag- of  werkloosheidsuitkering is gestopt.

final-step-a485d4ac80

Ontvangt u een ontslaguitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of vanwege een bezwarende functie?

Ontvangt u een  ontslaguitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of vanwege een bezwarende functie? Heeft u recht op die uitkering op basis van een op 31 december 2014 bestaande regeling? Dan eindigt uw deelname bij ABP op de eerste dag van de maand nadat u 62 bent geworden.

 

De leeftijdsgrens van 62 geldt niet in de volgende gevallen:

 • Overlijdt u voor uw AOW-leeftijd? Dan berekenen wij het partner- en wezenpensioen ook over de tijd tot de datum waarop u de AOW-leeftijd zou bereiken;
 • Heeft u op of na 1 januari 2015 recht op een ontslaguitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag op basis van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie? Dan blijft u deelnemer zolang u die ontslaguitkering ontvangt;
 • Maakt u gebruik van de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan deze regeling? U blijft deelnemer zolang u hier gebruik van maakt.

Bent u gewezen deelnemer en heeft u recht op invaliditeitspensioen? Dan gelden er voor u extra regels. Bekijk dan de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
I1 Ontvangt u een invaliditeitspensioen?
I2 Beëindiging deelname - Heeft u recht op een suppletie in verband met arbeidsongeschiktheid?

final-step-ba0a249af9

U heeft gemoedsbezwaren om aan deze regeling deel te nemen

Als u gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering kunnen we u  vrijstelling geven om aan deze regeling mee te doen. Dat geldt ook voor uw werkgever. De regels die hiervoor gelden staan in het gedeelte Gemoedsbezwaren.