• Contact

Gemoedsbezwaren

Als u gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering en daarom geen verzekeringen voor u zelf of voor anderen heeft gesloten, kunnen we besluiten dat u niet aan de ABP-pensioenregeling hoeft mee te doen. In plaats daarvan moet u dan wel deelnemen aan een spaarregeling zonder verzekering. In dit onderdeel leest u hoe dat werkt. U leest ook hoe het werkt als uw werkgever om deze reden niet mee wil doen met het ABP-pensioen.

Download het pensioenreglement

question-step-cf94631490
Welke situatie is op u van toepassing?
question-step-21cc69bf54
Welke situatie is op u van toepassing?
final-step-55e5f96051

Wat moet u doen als u geen pensioen wilt?

 • Stap 1
  Vraag aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of u een zogenaamde “vrijstelling voor gemoedsbezwaren” kunt krijgen. De SVB noemt dit ook wel een “ontheffing wegens gemoedsbezwaren zoals afgegeven door de SVB”. 
 • Stap 2
  Stuur daarna uw verzoek met “vrijstelling voor gemoedsbezwaren” naar het ABP-bestuur. Schrijf in dit verzoek dat u geen verzekeringen wilt hebben omdat dit niet past bij uw levensovertuiging. Schrijf erbij dat u daarom ook helemaal geen verzekeringen heeft en ook geen pensioen wilt. Zet uw naam en uw handtekening onder dit verzoek.
 • Stap 3
  U krijgt een brief van ons terug. Daarin staat of wij het met uw verzoek eens zijn. Als wij het hiermee eens zijn, gaat u sparen. Als wij het hiermee niet eens zijn, moet u meedoen met het ABP-pensioen.
final-step-6c84da4144

Hoe werkt het als u geen pensioen opbouwt, maar spaart?

Spaart u omdat een pensioen niet bij uw levensovertuiging past? Dan werkt dat zo:

 • U en uw werkgever betalen iedere maand hetzelfde bedrag als bij een pensioen. Dit geld maken wij iedere maand over op uw spaarrekening bij ABP. 
 • Over uw spaargeld krijgt u rente. De rente op uw spaarrekening is de 25-jaars rente uit de Rentetermijnstructuur (RTS) per 31 december van het voorafgaande kalenderjaar zoals gepubliceerd door DNB voor pensioenfondsen. Wij maken deze rente een keer per jaar over op uw spaarrekening. 
 • U krijgt ieder jaar een opgave van ons. Daarin staat hoeveel u gespaard heeft en hoeveel rente u gekregen heeft.
final-step-79c9c715a4

Wanneer krijgt u spaargeld van ons?

 • Dat kan op zijn vroegst vanaf uw 60e en op zijn laatst vanaf uw 68e. Als u niets aangeeft is dat vanaf uw 68e.
 • Wij keren uw opgebouwde spaartegoed uit gedurende 15 jaar. Ieder jaar ontvangt u een deel.
final-step-807fd82193

Wat gebeurt er als u overlijdt voordat u het spaargeld gekregen heeft?

Als dat gebeurt, betalen we het spaargeld dat we van u hebben aan uw partner.

 • Vanaf de dag dat u overlijdt, betalen wij elk jaar aan uw partner het opgebouwde spaartegoed uit. Dit doen we 15 jaar lang. Ieder jaar ontvangt uw partner een deel.
 • U heeft geen partner of uw partner overlijdt na u en u heeft een of meer kinderen onder 25 jaar? (zie U heeft kinderen):
  • op basis van het bedrag dat er nog is op het moment van overlijden stellen we nieuwe vaste jaarlijkse bedragen vast die we aan de wezen gaan betalen;
  • we betalen vanaf dat moment het overgebleven spaartegoed aan uw kinderen onder 25 jaar;
  • we betalen jaarlijks bedragen. We berekenen de bedragen tot het eind van de maand waarin uw kind 25 wordt.
 • U heeft geen partner of uw partner overlijdt na u en u heeft geen kinderen onder 25 jaar? 
  • We betalen het overgebleven gespaarde bedrag in een keer uit aan uw erfgenamen.
final-step-fd99eda336

Wat gebeurt als u overlijdt nadat wij uw spaartegoed zijn gaan uitkeren?

 • We betalen de jaarlijkse bedragen op dezelfde manier uit aan uw partner. Dit doen we voor de resterende tijd van de oorspronkelijke 15 jaar. 
 • U heeft geen partner, maar wel een of meer kinderen onder 25 jaar:
  • op basis van het bedrag dat er nog is op moment van overlijden van uw partner bepalen we de nieuwe vaste bedragen die we aan de wezen gaan betalen;
  • we betalen uit aan uw kinderen onder 25 jaar;
  • we berekenen bedragen tot het eind van de maand waarin uw kind 25 wordt.
 • Uw partner overlijdt na u en u heeft kinderen onder 25 jaar?
  • We berekenen de uitkering opnieuw en betalen deze tot het eind van de maand waarin uw kind 25 wordt.
 • U heeft geen partner of uw partner overlijdt na u en u heeft geen kinderen onder 25 jaar?
  • We betalen het overgebleven gespaarde bedrag in een keer uit aan uw erfgenamen.
final-step-3c4f44ef5f

Uw werkgever doet niet mee met het ABP-pensioen

Als uw werkgever gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering en daarom geen verzekeringen voor zichzelf of voor anderen heeft gesloten, kunnen we besluiten dat uw werkgever niet mee hoeft te doen aan de ABP-regeling. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Wat moet uw werkgever doen als hij wil sparen?

Uw werkgever kan met de volgende stappen aangeven dat hij geen pensioen voor zijn medewerkers wil.

 

 • Stap 1  
  Meer dan de helft van het bestuur van uw werkgever moet aangeven dat ze gemoedsbezwaren hebben. Uw werkgever schrijft hierover een brief naar het ABP-bestuur. Uw werkgever doet bij de brief de volgende documenten:  
 1. Een gewaarmerkte kopie van statuten van de werkgever. 
 2. Een gewaarmerkte kopie van het verslag van de vergadering waarin het besluit tot deze aanvraag is genomen.
 • Stap 2  
  Wij beoordelen het verzoek en bepalen dan of uw werkgever niet hoeft deel te nemen aan onze pensioenregeling. Wij kunnen daar regels voor opstellen.
 • Stap 3  
  Uw werkgever krijgt een brief van ons terug. Daarin staat of we het met zijn verzoek eens zijn. Deze brief moet uw werkgever zo ophangen dat alle werknemers deze kunnen lezen.
question-step-cf5e66fa6a
U wilt meer weten over vrijstelling
final-step-545299feb7

Geldt een vrijstelling voor altijd?

Uw vrijstelling is voor onbepaalde tijd. Een vrijstelling voor uw werkgever geldt voor vijf jaar en vervalt daarna. Wij kunnen iedere vijf jaar weer een nieuwe vrijstelling verlenen als uw werkgever ons hier om verzoekt.

 

We trekken de vrijstelling voor u of voor uw werkgever in als:

 • er bij u of uw werkgever geen sprake meer is van gemoedsbezwaren;
 • u of uw werkgever niet meer aan de voorwaarden voldoet;
 • u of uw werkgever dat zelf aan ons verzoekt.

Wij trekken uw vrijstelling in. Wat gebeurt er met uw spaartegoed?
Als wij de vrijstelling intrekken zetten wij uw spaartegoed om in pensioen.

final-step-a37ab11ac6

Wij trekken de vrijstelling van uw werkgever in en u heeft zelf geen gemoedsbezwaren

Als wij een vrijstelling intrekken of niet verlengen zetten wij uw spaartegoed om in pensioen. Gaat u uit dienst? Dan zetten wij het spaarbedrag om in pensioen.

final-step-2703e766c8

Doet uw werkgever niet mee met het ABP-pensioen? Maar wilt u wel meedoen?

U neemt gewoon deel aan de regeling. U betaalt dan als volgt:

 • U betaalt uw deel van de premie maandelijks rechtstreeks aan ons. U bouwt met dat gedeelte uw pensioen op.
 • Uw werkgever betaalt de spaarbijdrage aan ons. Op uw verzoek zetten wij dit ook om in pensioen.