• Contact

Beëindiging deelname - Heeft u recht op een suppletie in verband met arbeidsongeschiktheid?

Uw deelname bij ABP stopt uiterlijk op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u 62 jaar wordt. Heeft u een partner en overlijdt u nadat u 62 bent geworden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. We berekenen het partnerpensioen over de tijd tot u de leeftijd van 62 jaar hebt bereikt.