• Contact

Was u voor 1 januari 2010 hulpbehoevend? En kreeg u toen een invaliditeitspensioen?

Het invaliditeitspensioen vult uw arbeidsongeschiktheidsuitkering dan aan tot maximaal 100% van uw oude inkomen. Dit is het inkomen dat u had in het jaar voordat uw recht op invaliditeitspensioen is ontstaan. Hoe wij uw invaliditeitspensioen berekenen, staat in overgangsbepaling L1 tot en met L4. Wat bedoeld wordt met hulpbehoevendheid staat in de Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid. 

Let op: Bent u in een inrichting opgenomen? En komen de kosten voor uw verblijf in die inrichting ten laste van een verzekering inzake ziektekosten? Dan geldt de aanvulling tot maximaal 100% van uw oude inkomen niet.