Recht op invaliditeitspensioen vóór 2007

Uw invaliditeitspensioen begint op de dag waarop u recht krijgt op een WAO-uitkering, maar niet eerder dan de dag waarop uw arbeidsrelatie is geëindigd. U moet uw invaliditeitspensioen zelf bij ons aanvragen. Wij betalen het invaliditeitspensioen aan u op het moment dat we uw aanvraag hebben goedgekeurd. Heeft u een periode geen recht gehad op een WAO-uitkering en daardoor ook geen invaliditeitspensioen ontvangen? En krijgt u opnieuw recht op een WAO-uitkering? Dan moet u uw invaliditeitspensioen opnieuw bij ons aanvragen. Artikel 13.1 uit het pensioenreglement van 31 december 2005 is van toepassing.

Uw invaliditeitspensioen stopt:

 • op de dag waarop u geen recht meer hebt op een WAO- of WIA-uitkering;
 • op de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt; of
 • op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt.

Overlijdt u en kreeg u een invaliditeitspensioen van ons?

 • Dan krijgt uw partner naast het partnerpensioen eenmalig een overlijdensuitkering. Deze overlijdensuitkering is het bedrag van twee maanden invaliditeitspensioen.
 • Heeft u geen partner op het moment dat u overlijdt? Dan betalen wij de overlijdensuitkering aan uw kinderen die recht hebben op wezenpensioen.
 • Heeft u ook geen kinderen die recht hebben op wezenpensioen? Dan betalen wij de overlijdensuitkering aan uw meerderjarige kinderen, uw broers, uw zussen en uw ouders. Dit doen we alleen als u hun kostwinner was op het moment dat u overleed.
 • Heeft u ook geen meerderjarige kinderen, broers, zussen of ouders waar u kostwinner van was op het moment dat u overleed? Dan kunnen we de overlijdensuitkering betalen aan iemand die uw uitvaart regelt en de laatste rekeningen van uw ziekte betaalt. Dit doen we alleen als er in uw erfenis niet genoeg geld is voor uw uitvaart en de laatste rekeningen van uw ziekte.
 • We betalen de overlijdensuitkering niet aan iemand die u opzettelijk van het leven heeft beroofd of daaraan medeplichtig was en daarvoor is veroordeeld.

Het invaliditeitspensioen (inclusief aanvullingen) wordt verhoogd of verlaagd volgens hoofdstuk 7.6 en 7.7 van

Dan gelden voor u de regels uit het pensioenreglement van 31 december 2005. Uw invaliditeitspensioen is op basis van die regels vastgesteld. Als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie op of na 1 juli 2007, kan uw invaliditeitspensioen veranderen. 

De volgende onderdelen uit het pensioenreglement uit 2005 zijn voor u van belang:

 • Hoofdstuk 8, behalve artikel 8.4, derde tot en met het vijfde lid. In dat hoofdstuk staat wanneer u recht heeft op een invaliditeitspensioen, hoe wij het vaststellen en hoe hoog het is;
 • De vergoeding van artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (de transitievergoeding) is voor de toepassing van artikel 8.8 geen inkomen.
 • Voor de toepassing van artikel 8.11 geldt de toeslag op 31 december 2008 (toeslag invaliditeitspensioen in verband met vervallen overhevelingstoeslag);
 • Artikel 13.1 (aanvraag van het invaliditeitspensioen); 
 • Hoofdstuk 18: artikel 18.14 tot en met 18.16 (overgangsrecht in verband met de privatisering van ABP).