Had u op 31 december 2009 recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

Dan gelden voor u de regels van artikel 11.1 tot en met 11.7, 11.12, 11.13 en 11.15 tot en met 11.17 van het pensioenreglement van 31 december 2009.

Hoe hoog is uw arbeidsongeschiktheidspensioen?

Hieronder kunt u per situatie zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

  • Met ‘breuk’ bedoelen we maximum dagloon gedeeld door het dagloon;
  • Met inkomen bedoelen we het pensioengevend inkomen op basis waarvan pensioenopbouw plaatsvond op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. Dit is indien van toepassing vermenigvuldigd met de deeltijdfactor;
  • Met ‘-/-‘ bedoelen we minus.

Let op: in 2010 zijn de regels voor het arbeidsongeschiktheidspensioen veranderd. Is het arbeidsongeschiktheidspensioen op basis van die nieuwe regels, die op 1 januari 2010 zijn ingegaan, hoger voor u? Dan is uw arbeidsongeschiktheidspensioen op 31 december 2009 berekend op basis van de regels die golden tot 2018. U vindt deze regels terug onder ‘Kreeg u in de periode vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2017 recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?’

Klik hier om te zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

Klik hier om te zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

Klik hier om te zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

Benut u uw restverdiencapaciteit (rvc) niet volledig? En is uw inkomen hoger dan de WIA-franchise?

Klik hier om te zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

Klik hier om te zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

Let op: Is uw nieuwe inkomen hoger dan de restverdiencapaciteit (rvc)? Dan geldt voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen in bovenstaande figuur dat overal waar rvc staat, het nieuwe inkomen gebruikt wordt.

Dan wordt uw arbeidsongeschiktheidspensioen als volgt berekend:
65% van (arbeidsongeschiktheidspercentage x inkomen) -/- vervolguitkering U ontvangt een aanvulling op de vervolguitkering voor een periode van maximaal 10 jaar.
Voor de periode van 10 jaar tellen we elk tijdvak op waarin u een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt als aanvulling op de vervolguitkering. 

Let op: heeft u recht op een suppletie in verband met arbeidsongeschiktheid? De periode van 10 jaar wordt verminderd met de periode waarin u recht heeft op een suppletie.