• Contact

U bouwt geen pensioen meer bij ons op

U bent gewezen deelnemer

Bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan blijft het pensioen dat u heeft opgebouwd gewoon staan. In dit onderdeel staat welke regels voor u gelden als u gewezen deelnemer bent.

Download het pensioenreglement

question-step-48d4b49d7b
Welke situatie geldt voor u?
question-step-819cd1af41
Uw deelname stopt. Waar heeft u nog recht op en welke keuzes kunt u maken?
final-step-d18872b110

Wanneer stopt u met pensioen opbouwen bij ABP?

In de volgende situaties stopt u met pensioen opbouwen bij ABP:

  • U stopt met werken bij een ABP-werkgever en u heeft na uw ontslag geen recht meer op een
    • ontslag- of werkloosheidsuitkering, of een;
    • arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • U stopt met vrijwillig pensioen opbouwen bij ABP.
final-step-300096c708

Wat gebeurt er met het pensioen dat u al heeft opgebouwd?

Stopt u met pensioen opbouwen bij ABP? Dan blijft het pensioen dat u tot die tijd heeft opgebouwd, gewoon staan. Dit geldt ook voor het opgebouwde partner- en het wezenpensioen.

Let op! Als u in dienst was voor 1 januari 2018 heeft u niet in alle jaren partner- en wezenpensioen opgebouwd. Zie Partnerpensioen en wezenpensioen.

Let op! Stopt uw deelname en bedraagt uw pensioen niet meer dan € 2,- bruto per jaar? Dan vervalt uw pensioen. Dit is wettelijk verplicht.

final-step-3b8b62401a

U stopt met pensioen opbouwen. De keuzes die u kunt maken

Stopt u met pensioen opbouwen bij ABP? Dan kunt u een aantal keuzes maken:

Bouwt u geen pensioen meer bij ons op en heeft u een nieuwe baan met een pensioenregeling? En is de hoogte van uw pensioen € 592,51 bruto per jaar of meer? U kunt de waarde van uw pensioen meenemen naar uw nieuwe  pensioenuitvoerder. In  waardeoverdracht leest u hierover meer.

Let op! Is de hoogte van uw pensioen minder dan € 592,51 maar meer dan € 2,- bruto per jaar? En bouwt u pensioen op bij een andere pensioenuitvoerder? Dan draagt ABP de waarde van uw pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

U kunt vrijwillig doorgaan in deze regeling (zie U stopt met pensioen opbouwen bij ABP. De keuzes die u kunt maken.) De premie betaalt u dan wel helemaal zelf. Als u dat wilt, moet u dat binnen 9 maanden na uw ontslag aan ons doorgeven. U kunt maximaal 3 jaar vrijwillig pensioen bij ons opbouwen. Bent u aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Bent u bijvoorbeeld ZZP’er? Dan mag u maximaal 10 jaar vrijwillig pensioen bij ons opbouwen.

Als u deelnemer wordt van de pensioenregeling voor de militairen zetten wij uw opgebouwd pensioen om naar de regeling van de militairen. U kunt er voor kiezen het pensioen te laten staan. Wij informeren u hierover.

final-step-5e1d02f31d

Was u in dienst voor 1 januari 2006?

Dan gelden er voor u extra regels.

final-step-b81b148d81

U heeft een partner

Stopt u met pensioen opbouwen bij ons? Dan blijft het pensioen dat u bij ABP heeft opgebouwd, gewoon staan. Dat geldt ook voor het opgebouwde partnerpensioen.

Bij U heeft een partner leest u wat u moet doen om uw partner aan te melden.

Als u overlijdt, dan krijgt uw partner partnerpensioen. Dit partnerpensioen is 70% van uw ouderdomspensioen dat u had opgebouwd toen u uit dienst ging.

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. Bij Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen.

Let op! Als u in dienst was voor 1 januari 2018 heeft u niet in alle jaren partner- en wezenpensioen opgebouwd. Zie Partnerpensioen en wezenpensioen.

Krijgt u voor uw  AOW-leeftijd een nieuwe partner? En heeft u partnerpensioen opgebouwd? Dan kan uw nieuwe partner een partnerpensioen krijgen als u overlijdt.

final-step-b5a7211c1f

U heeft kinderen jonger dan 25 jaar

Stopt u met werken bij een ABP-werkgever? Dan hebben uw kinderen nog steeds recht op wezenpensioen als u overlijdt. In MijnABP ziet u hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Als u kinderen krijgt nadat u gestopt bent met werken bij een ABP-werkgever, dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Deze gegevens krijgen wij namelijk van uw gemeente.

Let op! Woont u in het buitenland? Dan moet u wél aan ons doorgeven dat u kinderen heeft.

Meer informatie over wezenpensioen leest u hier:

final-step-f406b2305a

U wordt ziek

Bent u ziek geworden toen u nog bij uw ABP-werkgever werkte? Of bent u ziek geworden nadat u uit dienst was? En is uw recht op uw WIA-uitkering gebaseerd op de dienstverhouding waarin u deelnemer was bij ABP?  Zie hoofdstuk 3.4 U wordt ziek.

final-step-67b6393303

U gaat uit elkaar

Gaat u scheiden of uit elkaar? Dan heeft dit gevolgen voor het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw ABP-werkgever. Hieronder staat wat er gebeurt met:

  • uw ouderdomspensioen; 
  • partnerpensioen, en; 
  • wezenpensioen.

Wat gebeurt er met uw ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat?

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen, gaan scheiden of gaan scheiden van tafel en bed zie U gaat uit elkaar.

Wat gebeurt er met het partnerpensioen als u uit elkaar gaat of gaat scheiden?

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen, gaan scheiden of gaan scheiden van tafel en bed zie U gaat uit elkaar.

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. Bij Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen.

Wanneer krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen?

Uw ex-partner krijgt geen partnerpensioen als u met uw ex-partner schriftelijk heeft vastgelegd dat uw ex-partner geen partnerpensioen krijgt. Heeft u geen nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan ontvangen u en uw ex-partner een bevestiging van ons. Heeft u wel een nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan is deze afspraak geldig als wij u en uw ex-partner hebben laten weten dat wij hiermee instemmen.

Zie ook U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt wanneer uw ex-partner geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt.

Wat gebeurt er met het wezenpensioen als u uit elkaar gaat?

Als u en uw partner gaan scheiden of uit elkaar gaan, verandert het wezenpensioen niet. Meer informatie over wezenpensioen leest u hier: 

question-step-9e2ea68f66
Wat gebeurt er in de volgende situaties?
final-step-6033be598f

U overlijdt

Als u overlijdt, dan: 

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. In Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen.

• Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner partnerpensioen. Het gaat om het partnerpensioen dat u had opgebouwd (zie hoofdstuk 7.2 Partnerpensioen) op het moment dat u uit elkaar ging. U en uw ex-partner kunnen samen besluiten dat uw ex-partner geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt. U moet dit dan schriftelijk aan ons doorgeven. Heeft u geen nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan ontvangen u en uw ex-partner een bevestiging van ons. Heeft u wel een nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan is deze afspraak geldig als wij u en uw ex-partner hebben laten weten dat wij hiermee instemmen.
• Heeft u er bij uw scheiding voor gekozen het pensioen te splitsen, zodat uw ex-partner een eigen pensioen krijgt? Dan zit het partnerpensioen in het pensioen van uw ex-partner. Als u overlijdt, gebeurt er dus niets.

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels. Lees dan de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
G2 Partnerpensioen over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden voor 65 jaar
G3 Compensatie AOW/Anw-premies naast partnerpensioen
G6 Partnerpensioen ex-partner over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden voor 65 jaar
H3 Partnerpensioen over pensioenopbouw vóór 1 januari 2018 bij overlijden op of na 65 jaar
H4 Partnerpensioen ex-partner over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden op of na 65 jaar

Krijgt u voor uw  AOW-leeftijd een nieuwe partner? En heeft u partnerpensioen opgebouwd? Dan krijgt uw nieuwe partner partnerpensioen als u overlijdt. Zie U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt.

Zie U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt wanneer uw partner geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt.

Als u geen pensioen meer bij ons opbouwt, dan krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt, zie U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt.

De hoogte van het wezenpensioen vindt u in MijnABP. Hoe we dat berekenen vindt u bij Partnerpensioen en wezenpensioen.

Uw kind, uw (ex-)partner of de verzorger van uw kind moet het partnerpensioen en het wezenpensioen zelf schriftelijk bij ons aanvragen.

final-step-a9e3ba7543

Uw partner overlijdt of uw ex-partner overlijdt voordat u overlijdt

Als uw partner overlijdt, dan wijzigt er niets in uw ouderdomspensioen.

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 1996? Dan gelden er voor u extra regels. Bekijk dan de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
A2 Pensioenopbouw van 1996 tot 1 januari 2004 en van 1 januari 2004 tot 1 januari 2018
K1 Heeft u vóór 1 januari 1996 bij ABP pensioen opgebouwd?
K2 Heeft u vóór 1 januari 1986 pensioen opgebouwd bij ABP?
K3 Heeft u in de periode van 1 januari 1986 tot 1 januari 1996 pensioen opgebouwd bij ABP?

Als uw partner overlijdt, is het partnerpensioen bestemd voor een eventuele nieuwe partner als u overlijdt.

Let op! Een nieuwe partner heeft geen recht op partnerpensioen als het partnerschap is begonnen nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt.

Overlijdt uw ex-partner? Was u gehuwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan hangt het ervan af wat u heeft afgesproken bij uw scheiding (zie U gaat uit elkaar).

Het partnerpensioen dat bestemd was voor uw ex-partner, is nu voor een eventuele nieuwe partner. Voorwaarde is dat het partnerpensioen nog niet is ingegaan en dat uw nieuwe partnerschap is begonnen  voordat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt. Als u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om dit partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft u een nieuwe partner? Dan moet uw partner hiermee akkoord gaan.

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2016? Dan gelden er voor u extra regels.

final-step-4f50d14598

Uw kind overlijdt

Wat gebeurt er met uw pensioen als uw kind overlijdt?

Als uw kind overlijdt, dan verandert er aan uw pensioen niets. Heeft u nog meer kinderen, dan krijgen zij wezenpensioen als u overlijdt. U leest bij U heeft kinderen welke kinderen wezenpensioen kunnen krijgen.

final-step-bc5d534769

Uw keuzes als u met pensioen gaat

Welke keuzes kunt u maken als u met pensioen gaat?

U kunt vanaf uw 60e een aantal keuzes maken: 

Let op: omdat u niet meer werkt bij een ABP-werkgever, kunt u bij ons niet gedeeltelijk met pensioen gaan.