• Contact

Partnerpensioen ex-partner over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden voor 65 jaar

Bouwde u pensioen op tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018? En bent u bij uw overlijden geen deelnemer meer aan onze pensioenregeling?

Dan heeft uw ex-partner over die periode alleen recht op partnerpensioen als u ouderdomspensioen heeft geruild voor partnerpensioen toen uw deelname stopte en uw partnerrelatie is geëindigd nadat de deelneming aan onze regeling is gestopt.

Bouwde u pensioen op voor 1 juli 1999?

Of uw ex-partner bij uw overlijden partnerpensioen krijgt over pensioen opgebouwd voor 1 juli 1999, hangt af van uw situatie. Is het ouderdomspensioen waar we het partnerpensioen van afleiden volledig opgebouwd voor 1 januari 1996? En zou uw ex-partner op grond van de ABP-wet geen recht krijgen op partnerpensioen? Dan krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen. Dit is het geval in de volgende situaties: 

  1. De echtscheiding is uitgesproken voor 1 januari 1966; of
  2. De echtscheiding is uitgesproken na 1 januari 1966 en voor 1 oktober 1971 op uw verzoek; of
  3. De echtscheiding is uitgesproken na 1 oktober 1971 op uw verzoek en op die echtscheiding was het echtscheidingsrecht van voor 1 oktober 1971 van toepassing; of
  4. U bent partners geworden nadat u met pensioen bent gegaan.

Bouwde u pensioen op tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2018?

Uw ex-partner krijgt 50% van het ouderdomspensioen dat in die periode is opgebouwd tot het einde van de partnerrelatie. Eventueel is dit percentage verhoogd tot maximaal 70% over diensttijd tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018. Zie overgangsbepaling G2.

Bouwde u pensioen op vóór 1 januari 2006?

Heeft u op het moment dat uw deelname aan onze regeling stopte ouderdomspensioen geruild voor hoger partnerpensioen? Dan wordt het partnerpensioen voor uw ex-partner vastgesteld over de aanspraken opgebouwd tot datum einde partnerrelatie. Uw ex-partner krijgt 5/7e van het ouderdomspensioen dat voor 1 januari 2006 is opgebouwd tijdens de periode waarin sprake was van een partnerrelatie.

Bouwde u pensioen op vóór 1 juli 1999?

Dan wordt het partnerpensioen voor uw ex-partner vastgesteld over de aanspraken opgebouwd tot datum einde partnerrelatie. Uw ex-partner krijgt 5/7e van het ouderdomspensioen dat voor 1 juli 1999 is opgebouwd tot het eindigen van de partnerrelatie.

Let op: bouwde u op 31 december 1995 en op 1 januari 1996 pensioen op bij ABP?

Als uw partnerrelatie is geëindigd vóór 1 januari 1996, krijgt uw ex-partner 5/7e van het ouderdomspensioen berekend tot het einde van de partnerrelatie. Voor de vaststelling van het partnerpensioen voor uw ex-partner wordt rekening gehouden met de berekeningsgrondslag in de zin van de ABP-wet voor het jaar 1995.