U wilt eerder of later met pensioen dan op de datum waarop u AOW krijgt. Of u wilt gedeeltelijk met pensioen.

U kunt kiezen wanneer u met pensioen wilt gaan.

Download het pensioenreglement

question-step-0aa46b40b4
Wanneer wilt u met pensioen?
final-step-db5f77d26b

U wilt voor uw AOW-leeftijd met pensioen

Wilt u met pensioen voordat u AOW krijgt? Uw pensioen gaat in op de dag waarop u eerder met pensioen gaat. Hieronder leest u wat de regels hiervoor zijn.

Wilt u met pensioen voordat u uw AOW-uitkering krijgt? Dan zijn dit de regels:

 • U kunt met pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 wordt.
 • Wij betalen het pensioen in de 2e helft van iedere maand. 
 • U kunt ervoor kiezen om uw pensioen in hoogte te laten variëren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat u tot aan de datum waarop u AOW krijgt een hoger (zie U wilt meer of minder pensioen) pensioen van ons krijgt. En dat u na de datum waarop u uw AOW-uitkering krijgt een lager pensioen van ons krijgt. In MijnABP ziet u hoeveel u dan krijgt. Hieronder staat een voorbeeld.

Let op! Heeft u recht op een ontslaguitkering of  werkloosheidsuitkering ? Dan kunt u niet voor uw AOW-leeftijd met pensioen. Ditzelfde geldt als u uit dienst bent en recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Voorbeeld

U heeft ervoor gekozen om op uw 63e met pensioen te gaan. U krijgt op uw 67e uw AOW-uitkering van de overheid. U wilt daarom van uw 63e tot aan uw 67e een hoger ABP-pensioen ontvangen. Als u uw AOW-uitkering krijgt, wilt u een wat lager pensioen van ons krijgen. Zo blijven na uw 63e uw inkomsten uit pensioen en AOW gelijk.

Schematisch-voorbeeld-hoog-laag-pensioen.jpg

U moet ons schriftelijk aangeven op welke datum u met pensioen wilt gaan. De datum moet in de toekomst liggen. U krijgt van ons een schriftelijke reactie waarin we de datum bevestigen.

We rekenen uit hoeveel pensioen u krijgt als u eerder met pensioen gaat. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in Bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een voorbeeld. 

Let op! Als u eerder met pensioen gaat, krijgt u een lager pensioen dan wanneer u met pensioen gaat op het moment dat u uw AOW-uitkering krijgt. Hierbij speelt het volgende: 

 • Als u eerder met pensioen gaat, ontvangt u over een langere periode pensioen. Hierdoor wordt het pensioen dat u maandelijks ontvangt, lager. We berekenen dat met vervroegingsfactoren. 
 • Als u minder gaat werken, dan bouwt u minder pensioen op. Hierdoor zal uw pensioen ook lager worden. 

In MijnABP kunt u zelf berekenen hoeveel pensioen u krijgt als u eerder met pensioen gaat. U kunt hier ook uw pensioen aanvragen.

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en uw kind wezenpensioen. Hoe we het partner- en wezenpensioen berekenen, hangt af van uw situatie. Er zijn drie mogelijkheden. 

 1. Toen u met pensioen ging, werkte u bij een ABP-werkgever en u stopte met werken. 
 2. Toen u met pensioen ging, werkte u bij een ABP-werkgever en u bleef werken. 
 3. Toen u met pensioen ging, werkte u niet meer bij een ABP-werkgever.

We leggen de situaties hieronder uit.

 

Toen u met pensioen ging, werkte u bij een ABP-werkgever en stopte u met werken.

In deze situatie gaan we voor het nabestaandenpensioen uit van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot de datum waarop u eerder met pensioen ging. Hierop passen we geen vervroegingsfactoren toe. In het onderdeel U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt leest u meer over het partnerpensioen.

 

Toen u met pensioen ging, werkte u bij een ABP-werkgever en u bent blijven werken.

In deze situatie gaan we voor het nabestaandenpensioen uit van ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tot aan uw AOW-leeftijd. In het onderdeel U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt, leest u meer over het partnerpensioen.

 

Toen u met pensioen ging, werkte u niet meer bij een ABP-werkgever.

Toen u met pensioen ging werkte u niet meer bij een ABP-werkgever. In deze situatie gaan we voor het nabestaandenpensioen uit van het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd toen u uit dienst ging.

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels.

final-step-f3c8675135

U wilt na uw AOW-leeftijd met pensioen

Wilt u met pensioen nadat u uw AOW-uitkering krijgt? Dan stelt u uw pensioen uit. Hieronder leest u welke regels hiervoor gelden.

U kunt tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd met pensioen. Dit pensioen moet u zelf aanvragen. U moet ons schriftelijk aangeven op welke datum u met pensioen wilt gaan. Die datum moet in de toekomst liggen. In MijnABP ziet u hoeveel u dan krijgt.

We rekenen uit hoeveel pensioen u krijgt als u later dan uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in Bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een rekenvoorbeeld. 

Let op! Als u met pensioen gaat nadat u uw AOW-uitkering krijgt, krijgt u een hoger pensioen dan wanneer u op uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. In MijnABP kunt u zelf berekenen hoeveel pensioen u krijgt als u later dan uw AOW-leeftijd met pensioen gaat.

Let op! Als u later met pensioen gaat, krijgt u een hoger pensioen dan wanneer u met pensioen gaat op het moment dat u AOW krijgt. Hierbij speelt het volgende:
- Als u later met pensioen gaat, ontvangt u over een kortere periode pensioen. Hierdoor wordt het pensioen dat u maandelijks ontvangt, hoger. We berekenen dat met uitstelfactoren.
- Als u langer blijft doorwerken, dan bouwt u meer pensioen op. Hierdoor zal uw pensioen ook hoger worden.

Als u langer blijft doorwerken, bouwt u langer pensioen op. Het partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen is daardoor ook hoger.

 

question-step-abc0369d8d
Wanneer wilt u gedeeltelijk met pensioen?
final-step-c92489590e

U wilt gedeeltelijk met pensioen voor uw AOW-leeftijd

 • U kunt alleen gedeeltelijk met pensioen als u nog bij een ABP-werkgever werkt. 
 • U kunt gedeeltelijk met pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 jaar wordt. 
 • U kunt kiezen hoeveel u van uw totale pensioen vanaf dat moment wilt krijgen. Dit kan ieder percentage zijn, maar is minimaal 10%. 
 • U kunt in maximaal 3 stappen volledig met pensioen gaan. U kunt dus na de 1e keer dat u gedeeltelijk met pensioen bent gegaan, nog 1 keer een gedeelte van uw pensioen laten ingaan. Bij de laatste stap gaat uw pensioen volledig in.
 • Bent u voor 1 januari 2021 al gedeeltelijk met pensioen gegaan? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 nog in maximaal 3 stappen volledig met pensioen gaan. Bij de laatste stap gaat uw pensioen volledig in.
 • U kunt ervoor kiezen om uw pensioen in hoogte te laten variëren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat u tot aan de datum waarop u uw AOW-uitkering krijgt een hoger (zie U wilt meer of minder pensioen) pensioen van ons krijgt. En dat u na de datum waarop u uw AOW-uitkering krijgt een lager pensioen van ons krijgt. In MijnABP ziet u hoeveel u dan krijgt.

We rekenen uit hoeveel pensioen u krijgt. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in Bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een voorbeeld. 

Let op! Als u een deel van uw pensioen eerder wilt krijgen dan uw AOW-leeftijd, dan krijgt u maandelijks een lager bedrag. 

In MijnABP kunt u zelf berekenen hoeveel pensioen u krijgt als u uw pensioen gedeeltelijk laat ingaan.

Kiest u ervoor om gedeeltelijk met pensioen te gaan? En gaat u minder werken? Dan bouwt u minder pensioen op. Het partner- en wezenpensioen is daarom ook lager dan wanneer u stopt met werken op uw AOW-leeftijd. Gaat u niet minder werken dan verandert het partner- en wezenpensioen niet.

final-step-3c3fcc5aa7

U wilt gedeeltelijk met pensioen op of na uw AOW-leeftijd

 • U kunt alleen gedeeltelijk met pensioen als u nog bij een ABP-werkgever werkt. 
 • U kunt gedeeltelijk met pensioen tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd
 • U kunt kiezen hoeveel u van uw totale pensioen wilt krijgen. Dit is minimaal 10%.
 • U kunt in maximaal 3 stappen volledig met pensioen gaan. U kunt dus na de 1e keer dat u gedeeltelijk met pensioen bent gegaan, nog 1 keer een gedeelte van uw pensioen laten ingaan. Bij de laatste stap gaat uw pensioen volledig in.
 • Bent u voor 1 januari 2021 al gedeeltelijk met pensioen gegaan? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 nog in maximaal 3 stappen volledig met pensioen gaan. Bij de laatste stap gaat uw pensioen volledig in.
 • U kunt ervoor kiezen om uw pensioen in hoogte te laten variëren. U kunt er voor kiezen dat u bijvoorbeeld tot uw 70ste een hoger (zie hoofdstuk 5.3 U wilt meer of minder pensioen of partnerpensioen) pensioen van ons krijgt. En dat u na uw 70ste een lager pensioen van ons krijgt. In MijnABP ziet u hoeveel u dan krijgt.

We rekenen uit hoeveel pensioen u krijgt. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in Bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een voorbeeld. 

Let op! Omdat u gedeeltelijk blijft werken na uw AOW-leeftijd, stelt u een deel van uw pensioen uit. Uw maandelijkse pensioenuitkering is hierdoor hoger dan wanneer u volledig met pensioen zou gaan op uw AOW-leeftijd. 

In MijnABP kunt u zelf berekenen hoeveel pensioen u krijgt als u na uw AOW-leeftijd blijft doorwerken.

Kiest u ervoor om later met pensioen te gaan en blijft u doorwerken? Dan bouwt u meer pensioen op. Het partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen is daarom ook hoger dan wanneer u stopt met werken op uw AOW-leeftijd.