• Contact

K3 Bijlage - Heeft u in de periode van 1 januari 1986 tot 1 januari 1996 pensioen opgebouwd bij ABP?

Vanaf 1 januari 1986 past ABP het zogeheten franchisesysteem toe bij de opbouw van het pensioen. Tot 1 januari 1995 was de franchise afhankelijk van uw burgerlijke staat.

Hierdoor kan sprake zijn van een aanvulling op uw ouderdomspensioen in de volgende situatie:

1. Toen u pensioen opbouwde bij ABP, bouwde uw echtgenoot/partner tegelijk ook pensioen op. En bij de pensioenopbouw van uw echtgenoot/partner is rekening gehouden met een toekomstig recht op AOW. 

Als u nabestaandenpensioen van ABP ontvangt, kunt u daar in de volgende situaties een aanvulling of korting op krijgen:

2. U bent partner en krijgt partnerpensioen.

3. U bent wees en krijgt wezenpensioen.

Wanneer stopt of wijzigt de aanvulling/korting?

U krijgt de aanvulling of korting op uw pensioen van ABP zolang dat pensioen aan u wordt uitbetaald. Uw aanvulling of korting kan wijzigen of stoppen als er iets verandert in uw AOW/Anw-uitkering of in uw persoonlijke situatie. Een wijziging van uw AOW/Anw-uitkering hoeft u niet aan ons door te geven. Overige wijzigingen in uw persoonlijke situatie moet u wel direct schriftelijk aan ons doorgeven.

Let op: bent u ‘uitreiziger’ in de zin van de AOW of Anw?

Dan krijgt u geen aanvulling.

Dan wordt uw ouderdomspensioen verhoogd met een aanvulling. U krijgt deze aanvulling vanaf het moment dat u en uw echtgenoot/partner allebei de AOW-leeftijd hebben bereikt. U moet deze aanvulling schriftelijk bij ons aanvragen. De hoogte van de aanvulling is per jaar waarin u vanaf 1 januari 1986 tot 1 januari 1995 pensioen opbouwde 0,657244% van de franchise-overgangsrecht.

Dan heeft u recht op een aanvulling op het partnerpensioen als u geen recht heeft op een Anw-nabestaandenuitkering. De hoogte van de aanvulling is per jaar waarin uw echtgenoot/partner van 1 januari 1986 tot 1 januari 1996 pensioen opbouwde 1,490355% van de franchise-overgangsrecht. 

Let op: geen recht op aanvulling partnerpensioen bij recht op Anw-compensatie
Heeft u recht op Anw-compensatie door het ontbreken van het recht op een Anw-nabestaandenuitkering? Dan heeft u geen recht op een aanvulling op het partnerpensioen.

  • En heeft u geen verzorger? Dan heeft u recht op een aanvulling op het wezenpensioen als u geen recht heeft op een Anw-wezenuitkering.
  • En is er wel een verzorger? Dan heeft u recht op een aanvulling op het wezenpensioen als de jongste wees van die verzorger 18 jaar of ouder is.

De hoogte van de aanvulling is per jaar waarin van 1 januari 1986 tot 1 januari 1996 pensioen is opgebouwd, een percentage van de franchise-overgangsrecht:

voor het kind dat volgens hoofdstuk 7.2 recht heeft op 14% van het ouderdomspensioen0,279985%
voor het kind dat volgens hoofdstuk 7.2 recht heeft op 28% van het ouderdomspensioen0,559970%