Compensatie AOW/Anw-premies naast partnerpensioen

Vóór het bereiken van uw AOW-leeftijd betaalt u premies voor de AOW en Anw. Nadat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt is dat niet meer het geval. Voor het betalen van die premies krijgt u uiterlijk tot uw AOW-leeftijd een compensatie als u ook partnerpensioen krijgt.

U krijgt de compensatie in de volgende situaties:

  • Uw partner is overleden voordat hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt: u krijgt de compensatie alleen als het overlijden heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2018;
  • Uw partner is overleden toen hij al 65 jaar of ouder was: u krijgt de compensatie ongeacht het moment van overlijden.

Hoe hoog is de compensatie?

  • U krijgt 15% van het partnerpensioen dat is opgebouwd voor 1 juli 1999;
  • U krijgt 7,5% van het partnerpensioen dat is opgebouwd in de periode 1 juli 1999 tot 1 januari 2018.
  • De compensatie is maximaal het bedrag genoemd in de tabel in bijlage 5 bij dit pensioenreglement.

Wanneer stopt de compensatie?

  • De compensatie stopt op de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt, tenzij sprake is van één van de volgende situaties:
    - U bent vóór 1 januari 2018 een partnerrelatie aangegaan (hoofdstuk 3.2): de compensatie eindigt dan op de eerste dag van de maand van aangaan partnerrelatie;
    - U bent vóór 1 januari 2018 een gezamenlijke huishouding gaan voeren als bedoeld in de Anw: de compensatie eindigt dan op de eerste dag van de maand waarin u een gezamenlijke huishouding bent gaan voeren.