Pensioenopbouw van 1996 tot 1 januari 2004 en van 1 januari 2004 tot 1 januari 2018

Dan heeft u pensioen opgebouwd onder de eindloonregeling. Vanaf 1 januari 2004 vindt pensioenopbouw plaats op basis van de middelloonregeling. Op 1 januari 2004 hebben wij uw aanspraken op basis van de eindloonregeling vastgesteld (hoofdstuk 18 van het pensioenreglement zoals dit luidde op 31 december 2005).

Dan gelden er verschillende combinaties van opbouwpercentage, franchise en pensioenleeftijd. In de tabellen hieronder ziet u hoe dat uitpakt voor elke periode.

VanTotPensioenrekenleeftijdUw geboortedatumOpbouwpercentage OP
1-1-20041-1-200665vóór 1-1-1954 vanaf 1-1-1954 tot 1-1-1964 vanaf 1-1-19641,75 1,8 1,9
1-1-20061-1-201465Niet van belang2,05
1-1-20141-1-201567Niet van belang1,95
1-1-20151-1-201867Niet van belang1,875* / 1,701*

* Het opbouwpercentage was afhankelijk van uw inkomen dat meetelt voor de pensioenopbouw.

DatumFranchise in €
1 januari 200413.300/14.250/15.250
1 januari 200513.300/14.250/15.250
1 januari 20069.600
1 januari 20079.850
1 januari 200810.100
1 januari 200910.350
1 januari 201010.500
1 januari 201110.700
1 januari 201210.850
1 januari 201310.950
1 januari 201411.150
1 januari 201510.100/12.650
1 januari 201610.350/13.000
1 januari 201710.500/13.150

Voor de berekening van de pensioenopbouw voor 1 januari 2018 is ABP uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar (tot 1 januari 2014) en 67 jaar (vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari 2018). Als u uw ouderdomspensioen eerder laat ingaan dan de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 65 jaar respectievelijk 67 jaar wordt, dan verlaagt of verhoogt ABP het pensioen. Hiervoor gebruikt ABP de factoren opgenomen in bijlage 1 tabellenboek bij dit pensioenreglement. En met inachtneming van de Wet op de loonbelasting 1964.

Opbouwpercentages vanaf 1 januari 2007:

Uw geboortedatumOpbouwpercentage OP Periode 1-1-2007 tot en met 31-12-2014Opbouwpercentage OP Periode vanaf 1-1-2015
vóór 1-1-19541,751,75
vanaf 1-1-1954 tot 1-1-19641,81,8
vanaf 1-1-19641,91,875

De franchise die op u van toepassing is, staat in de tabel in bijlage 5 bij dit pensioenreglement.

Had u tot 1 januari 2015 recht op een verhoging van uw pensioenopbouw vanwege een laag inkomen? Dan is die verhoging meegenomen in de berekening van uw pensioen. Met welk bedrag uw pensioenopbouw is verhoogd, staat in deze tabel.

DatumVerhoging pensioenopbouw
1 januari 1996Fl. 62
1 januari 1997Fl. 63
1 januari 1998Fl. 65
1 januari 1999Fl. 66
1 januari 2000Fl. 68
1 januari 2001Fl. 71
1 januari 2002€ 33,50
1 januari 2003€ 34,50
1 januari 2004€ 35,50
1 januari 2005€ 35,50
1 januari 2006€ 35,50
1 januari 2007€ 37
1 januari 2008€ 38
1 januari 2009€ 39,50
1 januari 2010€ 40,50
1 januari 2011€ 41
1 januari 2012€ 41
1 januari 2013€ 41,50
1 januari 2014€ 41,50