• Contact

Is het recht op wezenpensioen ontstaan voor 2018?

Dan eindigt het wezenpensioen op de laatste dag van de maand waarin de wees:
a. Is overleden;
b. 21 jaar is geworden;
c. voor 1 januari 2018 een partnerschap is aangegaan; of
d. wettig kind is geworden van een ander.