• Contact

Heeft u op 1 januari 2018 een partnerpensioen? En krijgt u geen volledige Anw-uitkering?

Is uw partner overleden voor 1 januari 2018 en was hij op dat moment deelnemer of gepensioneerde bij ABP? En krijgt u naast uw partnerpensioen vanwege uw eigen inkomsten geen volledige uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet? In deze situatie krijgt u van ons een extra uitkering. We noemen dit Anw-compensatie.

Hoe hoog is de Anw-compensatie?

De Anw-compensatie wordt als volgt berekend:

  • 2,5% van het verschil tussen 75% van de Anw-uitkering (artikel 14 en 30 Anw) en de verminderde Anw-uitkering (artikel 18 Anw). De hoogte van de Anw-uitkering en van de verminderde Anw-uitkering wordt vastgesteld op grond van artikel 17, eerste en tweede lid en artikel 31, eerste lid Anw.
  • De uitkomst wordt vermenigvuldigd met het aantal jaar dat uw partner bij ABP pensioen heeft opgebouwd.

De Anw-compensatie is maximaal 75% van de Anw-uitkering op grond van artikel 17, eerste en tweede lid en 31, eerste lid van de Anw. 

Wijzigt uw Anw-uitkering? Dan stellen wij de hoogte van de Anw-compensatie opnieuw vast. 

Woont u in het buitenland? En is uw Anw-uitkering door de overheid verlaagd wegens het kostenniveau van uw woonland (artikel 17, derde lid Anw)? Dan wordt die verlaging meegenomen voor de vaststelling van uw Anw-compensatie. Die wordt daardoor hoger. Dit geldt alleen als deze verlaging al op 31 december 2017 op u van toepassing was. En ononderbroken van toepassing blijft. 

Let op: Is uw Anw-compensatie ingegaan tussen 1 januari 1996 en 1 juli 1999 in verband met een overlijden voor 65 jaar? Dan geldt vanaf 1 januari 1998 dat de hoogte van de Anw-compensatie wordt vastgesteld zoals hierboven beschreven. Dit is niet het geval als de Anw-compensatie die u op 1 januari 1998 kreeg, hoger was of zolang die hoger blijft.

Wanneer stopt uw Anw-compensatie?

De Anw-compensatie stopt:

  • als u de AOW-leeftijd bereikt;
  • op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u vóór 1 januari 2018 een nieuwe partnerrelatie bent aangegaan (hoofdstuk 3.2) of een gezamenlijke huishouding bent gaan voeren als bedoeld in de Anw.