Kreeg u in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2017 recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

Dan gelden voor u de regels van hoofdstuk 11 van het pensioenreglement van 31 december 2017. De vergoeding van artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (de transitievergoeding) is voor de toepassing van artikel 11.16 geen inkomen.

Hoe hoog is uw arbeidsongeschiktheidspensioen?

Hieronder kunt u per situatie zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

  • Met ‘breuk’ bedoelen we maximum dagloon gedeeld door het dagloon;
  • Met inkomen bedoelen we uw pensioengevend inkomen dat van toepassing was in het jaar voordat u recht kreeg op het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit inkomen is: o indien van toepassing vermenigvuldigd met de deeltijdfactor;
    - verhoogd op basis van hoofdstuk 7.6 (indexeren); en
    - verminderd met 3%.
  • Met ‘-/-‘ bedoelen we minus.

Klik hier om te zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

Klik hier om te zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

Benut u uw restverdiencapaciteit volledig?

Klik hier om te zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

Benut u uw restverdiencapaciteit niet volledig?

Klik hier om te zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

Klik hier om te zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

Let op: is uw nieuwe inkomen hoger dan de restverdiencapaciteit (rvc)? 

Dan geldt in het schema hierboven dat in plaats van de rvc het nieuwe inkomen wordt gebruikt.

Dan wordt uw arbeidsongeschiktheidspensioen als volgt berekend: (uitkeringspercentage x inkomen) -/- vervolguitkering) 

Het uitkeringspercentage telt mee op basis van de onderstaande tabel: 

ArbeidsongeschiktheidspercentageUitkeringspercentage
65% tot 80%47,1%
55% tot 65%39%
45% tot 55%32,5%
35% tot 45%26%

U krijgt een aanvulling op de vervolguitkering voor een periode van maximaal 10 jaar. De periode van 10 jaar is de som van de tijdvakken waarin u een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt als aanvulling op de vervolguitkering. 

Let op: heeft u recht op een suppletie in verband met arbeidsongeschiktheid? De periode van 10 jaar wordt verminderd met de periode waarin u recht heeft op een suppletie.