Checklist

Wegwijs in uw pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is daarom goed om u tijdens uw dienstverband te verdiepen in uw pensioenregeling. Zodat u antwoord krijgt op een aantal belangrijke vragen: Wat valt er onder mijn pensioenregeling en wat niet? Waar kan ik zien hoeveel pensioen ik opbouw? Hoeveel premie betaal ik? En hoeveel betaalt mijn werkgever? Wat moet ik doen als ik met pensioen ga? En wat moet mijn werkgever dan doen? We zetten het voor u op een rij.

Hoe zit het pensioenstelsel in elkaar?

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: 

 1. pensioen van de overheid
 2. pensioenopbouw via de werkgever
 3. individuele pensioenaanvullingen.

Het pensioen van de overheid is de AOW: het basispensioen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. 

Voorbeelden van de 3e pensioenpijler zijn lijfrentes, levensverzekeringen en koopsommen. Dit zijn producten waarmee u individueel voor extra pensioen kunt sparen. 

In deze checklist leest u hoe de 2e pensioenpijler, pensioenopbouw via de werkgever, geregeld is.

Bent u nieuw in dienst?

Dan heeft u inmiddels van ABP een welkomstbrief ontvangen. Bespreek die brief met uw werkgever als u vragen heeft. Bekijk in elk geval de volgende onderwerpen:

Wat valt er onder de pensioenregeling van ABP?

 • Ouderdomspensioen: u bouwt pensioen op over uw pensioengevend salaris (tot € 137.800).
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen: dit kan uw inkomen aanvullen als u arbeidsongeschikt raakt.
 • Nabestaandenpensioen: dit is het pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Of uw nabestaandenpensioen krijgen, is afhankelijk van een aantal factoren.
 • Nettopensioenregeling: is uw salaris hoger dan € 137.800, dan kunt u ervoor kiezen om ook over dat gedeelte pensioen op te bouwen.

Uitgebreide informatie over uw pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement.

Hoeveel pensioen krijgt u?

 • Bij ABP bouwt u pensioen op onder de middelloonregeling.
 • U kunt op meerdere plekken zien hoeveel pensioen u krijgt:
 • Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u één keer per jaar ontvangt.
 • In MijnABP vindt u altijd de actuele gegevens over uw pensioen. U kunt daar ook aangeven dat u voortaan uw post digitaal ontvangt.
 • Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd.

Bekijk de hoogte van uw pensioen in MijnABP

Wie betaalt voor uw pensioen?

Uw werkgever betaalt het grootste deel van de premie. Vaak staat in de cao aangegeven welk deel u betaalt en welk deel uw werkgever betaalt. Lees meer.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, moet u (of uw partner) bepaalde wijzigingen aan ons doorgeven:

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

 • Als u samenwoont en een samenlevingscontract heeft, kunt u zelf uw partner aanmelden.
 • U kunt ervoor kiezen om eerder opgebouwd pensioen mee te nemen naar ABP. U kiest dan voor waardeoverdracht.
 • Meld u aan voor de ABP Nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte.

 

Met pensioen gaan

Komt uw pensioen in zicht? Een half jaar voordat u met pensioen wilt gaan, vraagt u dit aan in MijnABP. Dit kan vanaf uw 60ste tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. 

Ga in gesprek met uw werkgever en bespreek de onderstaande keuzes. In Overzicht & Inzicht in MijnABP bekijkt u zelf welke keuze het best bij uw (financiële) situatie past. 

 

Veranderingen werk

Bekijk wat een verandering in werk betekent voor uw financiële toekomst via Overzicht & Inzicht, beschikbaar in MijnABP.

Wilt u weten wat de veranderingen in werk betekenen voor uw pensioen? Bekijk het in Overzicht & Inzicht in MijnABP.

Veranderingen privé

Bekijk wat een verandering in uw privésituatie betekent voor uw financiële toekomst via Overzicht & Inzicht, beschikbaar in MijnABP.