Meer of minder werken

Meer of minder werken heeft invloed op uw pensioen. Door meer uren te werken, bouwt u meer pensioen op. En als u minder uren gaat werken, dan bouwt u ook minder pensioen op.

 

Uw werkgever laat ons weten hoeveel uren u werkt. U hoeft dus niets aan ons door te geven als u meer of minder gaat werken. Wat meer of minder werken betekent voor uw pensioenopbouw, ziet u terug in MijnABP.

Bent u met verlof ‘Besluit aanpassing arbeidsduur militairen’? Dan betaalt u premie naar verhouding van de deeltijdfactor. En bouwt u ook naar verhouding ouderdomspensioen op. Gaat u aansluitend aan het deeltijdverlof met ouderschapsverlof? Dan blijft de pensioenopbouw tijdens het ouderschapsverlof gelijk aan de opbouw zoals die was tijdens het deeltijdverlof. Was u met deeltijdverlof in de laatste 15 jaar voordat u met UGM ging? Dan passen wij de hoogte van uw UGM-uitkering aan.