• Contact

Nieuwe baan buiten overheid of onderwijs: hoe werkt het?

U heeft een nieuwe baan buiten overheid en onderwijs. Of bent gestart als zelfstandige. Als u geen of minder pensioen opbouwt, kan dit gevolgen hebben voor uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. Uw inkomen kan daardoor lager worden dan het het sociaal minimum.

Zelf pensioen opbouwen

U kunt ervoor zorgen dat uw pensioenopbouw, van uw eigen pensioen maar ook het nabestaandenpensioen van uw partner, doorloopt. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd

Dat staat in het 'Pensioenoverzicht einde deelneming'. Dit ontvangt u ongeveer 3 maanden nadat u geen pensioen meer opbouwt bij ABP. Bekijk uw pensioenoverzicht digitaal in MijnABP.

Pensioen overdragen naar andere pensioenuitvoerder

U kunt het pensioen dat u bij ABP heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U regelt dat via mijnwaardeoverdracht.nl. Het kan zijn dat uw vorige pensioenfonds niet tussen de opties staat op mijnwaardeoverdracht.nl. Toch kunt u het voorstel gewoon aanvragen via de website. Als u kiest voor waardeoverdracht vervallen al uw pensioenaanspraken bij ABP. U krijgt dan géén pensioen en pensioenverhogingen meer van ABP. U krijgt dan pensioen, maar van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Let bij het vergelijken van de pensioenregelingen in ieder geval op de volgende zaken:
 

  • Hoe is het partnerpensioen voor uw partner geregeld?
  • Hoe is het arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld?
  • Hoeveel pensioen krijgt u later?
  • Kunt u gebruik maken van verschillende keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld om eerder met pensioen te gaan?
  • Het toeslagenbeleid: een pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen of de lonen. Dit heet indexatie.
  • De dekkingsgraad van het pensioenfonds. De actuele dekkingsgraad is een momentopname. Die laat zien of het fonds genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

U kiest zelf of u uw pensioen meeneemt, tenzij uw pensioen onder de afkoopgrens valt. Hieronder ziet u enkele mogelijke voor- en nadelen van waardeoverdracht:

Neemt u uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan is het belangrijk het nabestaandenpensioen voor uw partner veilig te stellen tot het moment van overdracht. Dit kunt u doen door uw nabestaandenpensioen te verhogen met uw ouderdomspensioen. Houd er rekening mee dat uw ouderdomspensioen dan wel lager wordt. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit ondertekend terug.


U kunt de pensioenregeling van ABP vergelijken met de pensioenregeling van uw nieuwe pensioenuitvoerder met de Pensioenvergelijker en via mijnwaardeoverdracht.nl

Meer over waardeoverdracht

Nabestaandenpensioen verhogen

Heeft u tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018 pensioen opgebouwd? Dan kunt u het ABP NabestaandenPensioen voor uw partner over die periode verhogen door hiervoor een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. In uw 'Pensioenoverzicht einde deelneming’ vindt u meer informatie over dit ruilen. Geef uw keuze door via MijnABP. U ziet hier ook hoe hoog het nabestaandenpensioen dan wordt en wat dit voor uw ouderdomspensioen betekent. Kunt u niet inloggen? Vul het formulier en stuur het naar ons toe. Let op: Maak uw keuze via MijnABP of verstuur het formulier binnen 6 weken nadat u het 'Pensioenoverzicht einde deelneming' heeft ontvangen.

Meer over nabestaandenpensioen.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!

final-step-47f7197f5a

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!