Duurzame inzetbaarheid een uitdaging?

Goed personeel is de bouwsteen voor elke organisatie. Dat hoeven we u niet te vertellen. Met deze krappe arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing is het steeds belangrijker oudere werknemers zo lang mogelijk inzetbaar te houden. Dat zorgt voor een stabiele bedrijfsvoering en personeelsplanning. Onze flexibele pensioenregeling is een handig instrument daarvoor. Ook als u uw personeelsbestand wilt verjongen.

Wat doet u tegen de grootste HR-risico's?

Duurzame inspiratie

Iedere werkgever zit met zijn handen in het haar: hoe kom ik aan werknemers? Sterker nog, hoe houd ik mijn eigen werknemers binnen? De HR praktijk stelt 5 manieren om werknemers te boeien en te binden. 

Verbreed uw kijk op het vlak van de krappe arbeidsmarkt, werknemers boeien en binden en kennisverlies door vergrijzing. 

Deeltijdpensioen = minder vacatures

Het aantal vacatures neemt toe en het duurt steeds langer om deze in te vullen. Een goede reden om uw oudere werknemers aan het werk te houden. De flexibele pensioenregeling van ABP helpt daarbij, bijvoorbeeld met deeltijdpensioen. Zo krijgt uw werknemer ruimte voor hobby's, rust of zorgtaken, waardoor blijven werken aantrekkelijker wordt.

Gezond langer doorwerken

Tussen 2016 en 2020 is de gemiddelde pensioenleeftijd bij ABP van 64 naar 65 jaar gestegen. Met het langer doorwerken neemt de kans op verzuim toe. Dat zien we bijvoorbeeld terug aan de WIA-instroom. Die stijgt ook de afgelopen jaren. En aan die instroom gaat vaak een langere tijd van verzuim vooraf. Heeft u werknemers van 55 jaar of ouder? Bespreek hun wensen en mogelijkheden voor pensioen.