Duurzame inzetbaarheid een uitdaging?

Goed personeel is de bouwsteen voor elke organisatie. Dat hoeven we u niet te vertellen. Met deze krappe arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing is het steeds belangrijker oudere werknemers zo lang mogelijk inzetbaar te houden. Dat zorgt voor een stabiele bedrijfsvoering en personeelsplanning. Onze flexibele pensioenregeling is een handig instrument daarvoor. Ook als u uw personeelsbestand wilt verjongen.

Gezond langer doorwerken

Tussen 2016 en 2020 is de gemiddelde pensioenleeftijd bij ABP van 64 naar 65 jaar gestegen. Met het langer doorwerken neemt de kans op verzuim toe. Dat zien we bijvoorbeeld terug aan de WIA-instroom. Die stijgt ook de afgelopen jaren. En aan die instroom gaat vaak een langere tijd van verzuim vooraf. Heeft u werknemers van 55 jaar of ouder? Bespreek hun wensen en mogelijkheden voor pensioen.

Vacatures lastiger in te vullen

Het aantal vacatures neemt toe en het duurt steeds langer om deze in te vullen. Een goede reden om uw oudere werknemers aan het werk te houden. De flexibele pensioenregeling van ABP helpt daarbij, bijvoorbeeld met deeltijdpensioen. Zo krijgt uw werknemer ruimte voor hobby's, rust of zorgtaken, waardoor blijven werken aantrekkelijker wordt.

Een pensioen van ABP is een waardevolle arbeidsvoorwaarde

Heeft u vacatures? Een goed pensioen maakt vaak het verschil. Onze deelnemers, ook de jongere, waarderen de voordelen van het ABP pensioen, zoals het extra vangnet bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. We helpen u graag om pensioen als arbeidsvoorwaarde onder de aandacht te brengen.