Trends uit de sector spiegelen aan uw eigen organisatie?

Het kan met de online Werkgeversspiegel van ABP

Kunt u personeelstekort binnen uw organisatie oplossen als uw werknemers meer gaan werken? Is het salaris voor uw werknemer een reden om te blijven of een juist mogelijke motivatie om uit te kijken naar een andere baan? En wat doen uw oudere werknemers eigenlijk wanneer hun pensioenleeftijd dichterbij komt? Het zijn vragen waar u wellicht niet 1-2-3 het antwoord op kunt geven. En dat is juist waar de Werkgeversspiegel van ABP voor u de meerwaarde kan bieden. Mark Bremen, relatiemanager bij ABP, vertelt ons hier meer over.

Laten we bij het begin beginnen. De Werkgeversspiegel bestaat uit data verzameld door ABP, van binnen en buiten uw organisatie. Mark: ‘Het dashboard geeft inzicht in relevante cijfers binnen de eigen organisatie.’ Hierbij kunt u denken aan de in- en uitstroomcijfers, het aantal werknemers, fte’s en de gemiddelde leeftijd. ‘Ook is het mogelijk de cijfers van uw organisatie te vergelijken met cijfers uit de eigen sector. Bijvoorbeeld de gemiddelde deeltijdfactor of het salaris binnen uw organisatie ten opzichte van de cijfers in de sector. Daarnaast krijgt u met de Werkgeversspiegel inzicht in trends binnen uw eigen sector.’ 

Binnenkort digitaal beschikbaar

Mogelijk komt deze informatie u al bekend voor? ‘Dat zou heel goed kunnen,’ zegt Mark, ‘tot nu toe was de informatie vanuit de Werkgeversspiegel alleen beschikbaar via de relatiemanagers van ABP. Maar na de zomer kunnen werkgevers ook digitaal toegang krijgen tot de Werkgeversspiegel na een bezoek van de relatiemanager van ABP. Tijdens dit bezoek van de relatiemanager wordt het gebruik van de data toegelicht, waarna de tool toegankelijk is voor werkgevers en informatie op ieder moment te raadplegen is. 

Toegevoegde waarde voor belangrijke HR-thema’s

HR-thema’s zoals krapte op de arbeidsmarkt, boeien en binden van (nieuw) personeel en vergrijzing staan bij veel werkgevers hoog op de agenda. ‘Naast de diverse tools die ABP al biedt op het gebied van duurzame inzetbaarheid, kunnen we vanuit ABP met de digitale Werkgeversspiegel echt een toegevoegde waarde bieden voor werkgevers’, aldus Mark. Door in te spelen op de strategische personeelsplanning, bijvoorbeeld voor het werven van nieuw personeel. En wilt u weten hoe het met het pensioenbewustzijn gesteld is in uw organisatie? Dan meet u in de Werkgeversspiegel gemakkelijk of en hoeveel uw werknemers inloggen op MijnABP. Gaat u daarmee aan de slag, dan helpen de ABP-tools u op weg. Mark: ‘En heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek of meer begeleiding, dan staan wij natuurlijk ook voor u klaar.’ 

Wilt u ook aan de slag met de digitale Werkgeversspiegel?

In het najaar maken wij meer bekend over de digitale Werkgeversspiegel. Werkgevers die hiermee  actief aan de slag willen kunnen dan contact opnemen met hun ABP relatiemanager waarbij na het bezoek van de relatiemanager de autorisatie op persoonsniveau plaatsvindt.