Uw werknemer wil verlof opnemen

Uw werknemer kan met betaald of onbetaald verlof. Voor de pensioenopbouw verandert er niets voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op de loonbelasting. Er kunnen wel andere afspraken gelden over het onbetaald verlof en de verdeling van de premie tussen u en uw werknemer.